Đảng uỷ Quân sự thành phố Huế ra Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng công tác tuyển quân
30/11/2023 5:19:09 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 30/11/2023, Đảng uỷ Quân sự thành phố Huế tổ chức hội nghị ra Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 và những năm tiếp theo. Đồng chí Phan Thiên Định, UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố, Bí thư Đảng uỷ quân sự thành phố Huế chủ trì hội nghị.
   Những năm qua, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của Thành phố Huế luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh và sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành uỷ, UBND và Hội đồng NVQS thành phố. Các cơ quan chức năng chuyên môn phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương về công tác tuyển quân; công tác tuyên truyền Luật NVQS và các văn bản hướng dẫn thi hành; công tác đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ, việc sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt công dân nhập ngũ được các cấp thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, do đó hằng năm thành phố Huế đảm bảo giao quân đủ chỉ tiêu theo quy định.
   Tại hội nghị, các ý kiến thảo luận đã làm rõ vai trò, trách nhiệm, những hạn chế, vướng mắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ thời gian qua; đồng thời đưa ra nhiều giải pháp đề xuất để tập trung nâng cao chất lượng trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 và những năm tiếp theo.
 
   Phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2024 và những năm tiếp theo, Đảng uỷ Quân sự thành phố Huế đề ra các nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể; trong đó hằng năm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển quân đảm bảo 100% chỉ tiêu trên giao; một số chỉ tiêu về sức khoẻ, trình độ văn hoá cao hơn năm trước; thực hiện tốt chủ trương địa phương tuyển quân “ tròn khâu”, quán triệt phương châm tuyển đủ số lượng, nâng cao chất lượng, bảo đảm “ tuyển người nào, chắc người đó”, không có bù đổi, giao chỉ tiêu tuyển quân gắn với địa bàn, động viên tạo nguồn cán bộ cơ sở…
   Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Thiên Định - Bí thư Thành uỷ yêu cầu cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ thành phố đến các phường, xã cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động công dân trong độ tuổi chấp hành nghiêm Luật NVQS. Tăng cường quản lý nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương; thực hiện tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. UBND các phường, xã thực hiện tốt công tác rà soát, nắm nguồn nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; về lai lịch chính trị, đạo đức, sức khoẻ, văn hoá, thực hiện chính sách tạm hoãn gọi nhập ngũ bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, đúng Luật. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Thành uỷ cũng yêu cầu các thành viên Hội đồng NVQS thành phố chủ động bám sát, nắm chắc tình hình địa phương, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2024 và những năm tiếp theo./.
Trần Bình (Ban chỉ huy Quân sự thành phố Huế)