Thành phố Huế: Kế hoạch tổ chức hoạt động Hè năm 2021
17/06/2021 4:58:05 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 16/6/2021, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch 3577 về tổ chức hoạt động Hè năm 2021.
   Theo đó, Hoạt động Hè năm 2021 diễn ra trong thời điểm cả nước kỷ niệm 73 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2021), 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), hướng tới chào mừng 76 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021).
   Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước và quốc tế vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp, ảnh hưởng lớn đời sống của người dân, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) và các em học sinh. Việc hạn chế tụ tập đông người là một biện pháp cần thiết để phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện nay, vì vậy đòi hỏi phải có các phương án phù hợp để vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa tạo sân chơi cho ĐVTN, các em thiếu nhi.
   Phát huy những kết quả đạt được của hoạt động Hè trong các năm qua, đồng thời tiếp tục thực hiện Quyết định 6113/2016/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND thành phố Huế về việc ban hành quy định đốt và rải vàng mã trên địa bàn thành phố Huế; Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 19/01/2019 của UBND tỉnh TT Huế về việc phê duyệt Đề án tổ chức Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng”, Ban chỉ đạo hoạt động Hè thành phố Huế triển khai kế hoạch hoạt động Hè năm 2021 như sau:
   I. Mục tiêu:
1. Thông qua hoạt động Hè tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; giáo dục truyền thống, đạo đức, ý thức, trách nhiệm đối với cộng đồng cho đoàn viên và thanh thiếu nhi.
2. Tạo sự quan tâm của toàn xã hội đối với thanh thiếu nhi; đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp thanh thiếu nhi; củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn dân cư.
3. Hoạt động Hè phải được tổ chức sâu rộng, tạo phong trào sôi nổi, thu hút đông đảo các tầng lớp thanh niên và nhân dân cùng tham gia đồng thời vẫn phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; nâng cao chất lượng các đội hình Thanh niên tình nguyện, chú trọng hoạt động tình nguyện tại chỗ, hoạt động tình nguyện phải cụ thể, thiết thực gắn với các tiêu chí xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
   II. Các hoạt động trọng tâm: (Có bảng hoạt động cụ thể kèm theo)
1. Tổ chức Lễ Ra quân Hoạt động Hè, hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh. Thời gian: 31/5/2021
2. Triển khai xây dựng 01 điểm xanh văn hóa (tại phường Vỹ Dạ). Thời gian: Tháng 6/2021
3. Tổ chức Hội thi “Thanh niên đô thị ứng xử văn hóa, hành động văn minh”. Thời gian: Tháng 6/2021
4. Tổ chức Lớp tập huấn phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em cho thiếu nhi trên địa bàn thành phố Huế. Thời gian: Tháng 7/2021
5. Tổ chức tảo mộ nghĩa trang liệt sỹ thành phố và chương trình Thắp lửa truyền thống sáng mãi niềm tin nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7. Thời gian: 18/7/2021 và 26/7/2021
6. Tổ chức 01 đợt hiến máu tình nguyện. Thời gian: Tháng 7/2021
7. Tổ chức Liên hoan đơn ca, nhóm ca Hè. Thời gian: Tháng 8/2021
8. Tổ chức hành trình trải nghiệm, tham quan, tìm hiểu các di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố Huế cho ĐVTN, thiếu nhi. Thời gian: Tháng 8/2021
9. Tổ chức giải bóng đá Khối Thanh niên Cơ quan và doanh nghiệp thành phố. Thời gian: Tháng 8/2021
10. Tổ chức tập huấn cán bộ Đoàn chủ chốt các cơ sở Đoàn trực thuộc. Thời gian: Tháng 8/2021
 
   III. Các hoạt động cụ thể:
   1. Công tác tuyên truyền giáo dục:
- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên thanh niên và nhân dân về Quyết định 6113/2016/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND thành phố Huế về việc ban hành quy định đốt và rải vàng mã trên địa bàn thành phố Huế; Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 19/01/2019 của UBND tỉnh TT Huế về việc phê duyệt Đề án tổ chức Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng”.
- Chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến thanh thiếu nhi và nhân dân, tiếp tục mở các lớp tuyên truyền Luật thanh niên sửa đổi năm 2020; Luật phòng, chống ma túy; tuyên truyền giáo dục thanh niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ tại cộng đồng gắn với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh đô thị, văn hóa giao thông, bảo vệ môi trường.
- Tổ chức tuyên truyền về Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Tuyên truyền ĐVTN, cộng đồng dân cư thực hiện Nghị quyết của Thành ủy về việc tuyên truyền, giáo dục, phát huy chuẩn mực đạo đức, lối sống và phong tục, tập quán Huế đặc sắc với xây dựng nếp sống văn minh đô thị; Nghị quyết về tăng cường các giải pháp đấu tranh, phòng, chống tội phạm trộm cướp, tệ nạn ma túy thực hiện mục tiêu xây dựng Thành phố “Không ma túy, không trộm cướp, không cướp giật tài sản” giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo.
- Đa dạng hóa các hình thức tổ chức tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong lực lượng Đoàn viên, thanh thiếu nhi.
- Xây dựng poster, infographic tuyên truyền về việc thu gom xử lý chất thải y tế, chất thải rắn sinh hoạt, phân loại rác tại nguồn, nói không với túi ni lông khó phân hủy và các sản phẩm nhựa sử dụng 01 lần. Tuyên truyền bằng các hình thức trực quan, sinh động, sử dụng các trang mạng xã hội để đăng tải các ấn phẩm tuyên truyền.
- Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
   2. Hoạt động phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu:
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phát động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (05/6) năm 2021 với chủ đề “Phục hồi hệ sinh thái”; Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2021; Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn (18-20/9).
- Tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, “Chống rác thải nhựa”, phòng chống tác động của biến đổi khí hậu; tổ chức các lớp tập huấn, chủ động triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt tại địa phương.
- Triển khai tuyên truyền phong trào “Chủ nhật vì cộng đồng” gắn với phòng trào “Ngày Chủ nhật xanh” kết hợp với những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng như: Trồng cây xanh; xây dựng tủ sách, thư việc cộng đồng; các hoạt động nhân đạo, từ thiện; chăm sóc, hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, khó khăn, neo đơn; người có công cách mạng,… nhằm chung tay xây dựng Thành phố phát triển toàn diện, đảm bảo an sinh xã hội.
- Tiếp tục xây dựng, kiện toàn các đội hình thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường với lực lượng nòng cốt là đoàn viên thanh niên Khối Thanh niên đô thị. Phấn đấu 27/27 phường xây dựng đội hình thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, hoạt động thường xuyên gắn với thực hiện phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” trên địa bàn Thành phố.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia công tác phòng chống các bệnh dịch mùa Hè như: sốt xuất huyết, sốt Zica, tiêu chảy, tay chân miệng, dịch bệnh Covid-19,...
- Tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, vận động thanh niên ở cơ sở trong độ tuổi kết hôn thực hiện chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình và không để xảy ra tình trạng tảo hôn trên địa bàn Thành phố; hướng dẫn thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, cách thức bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho thanh thiếu nhi và nhân dân; tuyên truyền phòng chống tai nạn, đuối nước trong thanh thiếu niên.
   3. Các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”:
- Các ban, ngành, đoàn thể có kế hoạch tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ gia đình các thương binh, liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng vào dịp kỷ niệm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7.
- Tổ chức các hoạt động chăm sóc, làm sạch đẹp Nhà tưởng niệm, Bia ghi danh tại Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố và các địa phương.
- Tổ chức chương trình “Thắp lửa truyền thống - Sáng mãi niềm tin” nhân Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7.
   4. Hoạt động định hướng nghề nghiệp, việc làm, vốn vay và xuất khẩu lao động cho thanh niên:
- Tăng cường công tác hướng nghiệp trong thanh niên trên địa bàn dân cư có nhu cầu về tư vấn chọn nghề phù hợp với năng lực, sở trường của thanh niên; phối hợp với các đơn vị liên quan làm tốt công tác giới thiệu việc làm cho thanh niên, nhất là thanh niên lao động tự do, thanh niên yếu thế.
- Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên vay vốn học nghề, lập nghiệp; tổ chức chuyển giao các tổ tiết kiệm, vay vốn từ các đoàn thể khác để thanh niên quản lý; vận động thành lập thêm các tổ vay vốn mới.
- Tổ chức hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề cho thanh niên ở khu định cư phường Hương Sơ.
- Căn cứ tình hình, diễn biến của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố, Tỉnh và cả nước; tổ chức tư vấn, giới thiệu các thị trường lao động mới và tổ chức ngày hội tư vấn xuất khẩu lao động và giới thiệu việc làm, tuyên truyền các chính sách ưu đãi về xuất khẩu lao động cho đoàn viên thanh niên để trang bị đầy đủ hành trang cho đoàn viên thanh niên khi thị trường xuất khẩu lao động mở cửa trở lại.
   5. Hoạt động chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, hỗ trợ thanh thiếu nhi yếu thế:
- Triển khai phát động và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em với chủ đề Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh từ 1/6 đến 30/6.
- Tổ chức sinh hoạt Hè, đẩy mạnh hoạt động Đội trên địa bàn dân cư; tổ chức các sân chơi, ôn tập nâng cao kiến thức văn hoá cho thiếu nhi; vận động giúp đỡ, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
- Tổ chức các lớp dạy bơi và phòng chống đuối nước cho thanh thiếu nhi để nâng cao sức khỏe, rèn luyện kỹ năng tự bảo vệ mình và phòng tránh đuối nước nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
- Phối hợp với các cấp, các ngành liên quan thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng, không để tình trạng trẻ em lao động sớm, bị ngược đãi, bị xâm hại tình dục, bỏ học sau hè. Chú trọng tổ chức các hoạt động chăm lo cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (14 nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo Luật Trẻ em 2016). Triển khai các hình thức thiết thực để giúp đỡ hỗ trợ thanh thiếu nhi yếu thế trong cuộc sống.
   6. Các hoạt động tình nguyện và tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị:
- Vận động đoàn viên, thanh niên và Nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện đảm bảo chỉ tiêu năm 2021 do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Tỉnh giao.
- Đẩy mạnh hoạt động của các đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền xây dựng thực hiện nếp sống văn minh đô thị, hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, tuyên truyền hạn chế đốt và rải vàng mã trên địa bàn thành phố theo quy định; tiếp tục đẩy mạnh ra quân hàng tuần, tham gia tích cực, thiết thực, hiệu quả Đề án “Ngày Chủ nhật xanh”.
   7. Các hoạt động Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao:
- Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ (VHVN), thể dục thể thao (TDTT), các sân chơi bổ ích dành cho thanh thiếu nhi và nhân dân trên địa bàn Thành phố.
- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế, huấn luyện, hội trại, giáo dục kỹ năng xã hội cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội cơ sở.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước trong lứa tuổi thanh thiếu nhi, tổ chức các lớp phổ cập dạy bơi.
- Tổ chức Hội thi “Thanh niên đô thị ứng xử văn hóa, hành động văn minh” dành cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên Khối Thanh niên đô thị.
-  Tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT cấp Thành phố cụ thể:
+ Tổ chức giải bóng đá truyền thống Khối Thanh niên cơ quan và doanh nghiệp năm 2021.
+ Tổ chức Liên hoan đơn ca, nhóm ca Hè.
+ Phát triển các lớp bồi dưỡng năng khiếu cho thiếu nhi; tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT, kỹ năng sống cho thiếu nhi.
   8. Thành lập và kiện toàn các Đội hình thanh niên tình nguyện:
- Tiếp tục kiện toàn các đội hình thanh niên tình nguyện tại các phường để thực hiện kế hoạch hoạt động Hè của phường và thành phố.
- Thành lập các Đội hình thanh niên tình nguyện cấp Thành phố do Thành Đoàn quản lý, thực hiện các đợt chiến dịch thanh niên tình nguyện hè giúp đỡ bà con nhân dân tại các địa bàn còn khó khăn của thành phố và tại huyện Nam Đông; thực hiện các đợt ra quân, tuyên truyền thực hiện Đề án “Ngày Chủ nhật xanh”.
   IV. Tổ chức thực hiện:
   1. Phân công và công tác phối hợp:
   1.1. Thành Đoàn Huế:
- Là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các đơn vị tham mưu tổ chức tốt các hoạt động.
- Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai hoạt động, chỉ đạo các cơ sở Đoàn căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương để tổ chức nhằm tập hợp, tạo sân chơi và giáo dục thanh thiếu niên trong dịp Hè.
   1.2. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, Nhà Thiếu nhi Thành phố:
Phối hợp với Thành Đoàn và các đơn vị liên quan tổ chức hành trình trải nghiệm, tham quan, tìm hiểu di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn Thành phố.
   1.3. UBND các phường thuộc Thành phố:
- Căn cứ kế hoạch của UBND Thành phố để xây dựng kế hoạch hoạt động Hè và thành lập Ban Chỉ đạo hoạt động Hè tại địa phương do Phó chủ tịch UBND phường làm trưởng ban và các tổ chức, đoàn thể liên quan làm thành viên.
- Ban Chỉ đạo hoạt động hè các phường thành lập 01 - 02 điểm sinh hoạt hè tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn đồng thời chỉ đạo Đoàn phường tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh cho thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư mỗi tháng ít nhất 02 - 03 lần. Chọn UBND phường An Hòa làm điểm.
   1.4. Phòng Văn hóa và thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, Cổng thông tin điện tử Thành phố:
Thường xuyên tuyên truyền, thông tin các chương trình, nội dung, kết quả hoạt động Hè.
   1.5. Đề nghị UBMTTQVN và các Đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố:
Có kế hoạch chỉ đạo UBMTTQVN, các Đoàn thể chính trị xã hội các phường hỗ trợ, phối hợp với tổ chức Đoàn, Hội tại các phường tổ chức và thực hiện các nội dung hoạt động Hè, đặc biệt là triển khai xây dựng các điểm xanh văn hóa trên địa bàn các phường thuộc Thành phố, các hoạt động giúp đỡ người nghèo, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, vận động nhân dân trong công tác truyên truyền xây dựng nếp sống văn minh đô thị,…
   1.6. Các phòng, ban Thành phố và các đơn vị liên quan:
Căn cứ nội dung yêu cầu tại Kế hoạch này xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện.
   1.7. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Công viên cây xanh, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế:
Chịu trách nhiệm phối hợp với Thành Đoàn và các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường, hoạt động tuyên truyền, thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 – 2025”, giữ vững danh hiệu “Thành phố bền vững về môi trường”.
   1.8. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố:
Chủ trì, phối hợp với Thành Đoàn, Nhà Thiếu nhi, UBND các phường và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em năm 2021 nhằm giúp đỡ cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn; phối hợp triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh liệt sỹ; phối hợp tổ chức tư vấn, tuyên truyền cho người lao động, đoàn viên thanh niên các chính sách khuyến khích, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động - đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
   1.9. Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Thành phố:
   Chịu trách nhiệm phối hợp với Thành Đoàn, Hội đồng Đội rà soát, nắm danh sách và triển khai công tác phụ đạo văn hóa cho học sinh yếu trong Hè, tổ chức các lớp phổ cập, xóa mù chữ cho thanh thiếu nhi, xây dựng kế hoạch hạn chế học sinh bỏ học sau Hè. Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố chỉ đạo các trường Mầm non, TH, THCS phối hợp với Ban Chỉ đạo hoạt động hè các phường xây dựng các điểm sinh hoạt hè cho thanh thiếu nhi thông qua việc sử dụng các cơ sở vật chất của các trường như sân bóng đá, cầu lông, bóng bàn, thư viện, nhà thi đấu... Phối hợp chỉ đạo các Liên Đội xây dựng các câu lạc bộ, nhóm kỹ năng sống, kỹ năng Đội cho Đội viên, học sinh. Chọn trường THCS Nguyễn Cư Trinh (phường An Hòa) thực hiện thí điểm, xây dựng kế hoạch, báo cáo cụ thể và triển khai thành lập điểm sinh hoạt hè tại trường trong dịp hè.
   Ban chỉ đạo hoạt động hè Thành phố ban hành kế hoạch và yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể Thành phố cùng UBND các phường chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thành công kế hoạch hoạt động Hè năm 2021./.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)