Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với TT cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC tại địa phương thuộc lĩnh vực quản lý XNC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở KH và ĐT
21/09/2023 11:19:26 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 21/9/2023, UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 2190 V/v Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với thủ tục cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC tại địa phương thuộc lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định 2190 ngày 21/9/2023 của UBND Tỉnh ()
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>