Quyết định công bố TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Người có công và lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp huyện
11/09/2023 10:46:01 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 29/8/2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2027/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Người có công và lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 2027/QĐ-UBND của UBND tỉnh ()
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>