QUYẾT ĐỊNH Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bƣu chính công ích trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
10/07/2023 3:16:52 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 10/7/2023, UBND Tỉnh ban hành Quyết định số 1637/QĐ-UBND V/v Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bƣu chính công ích trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 1637/QĐ-UBND ngày 10/7/2023 của UBND Tỉnh ()
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>