Thành phố Huế tăng cường công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn năm 2023
06/03/2023 5:46:52 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 06/3/2023, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 1337/KH-UBND về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố Huế năm 2023.
   Theo đó, Kế hoạch đưa ra mục tiêu phấn đấu trong năm 2023 gồm: Giảm 5% tần suất tai nạn lao động, đặc biệt là các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng chết người, trong các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động (xây dựng, cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng, vận hành lưới điện...); Phấn đấu trên 95% số người làm công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động ở Thành phố, phường, xã và trong Ban quản lý khu công nghiệp được tập huấn nâng cao năng lực về an toàn, vệ sinh lao động; Phấn đấu trên 80% số người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, bộ phận y tế, an toàn vệ sinh viên trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định.
   Bên cạnh đó, phấn đấu trên 80% số làng nghề, hợp tác xã làm việc trong môi trường có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tiếp cận thông tin phù hợp về an toàn, vệ sinh lao động, đồng thời  đảm bảo 100% vụ tai nạn lao động xảy ra được điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
   Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, Kế hoạch đã đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp để triển khai thực hiện gồm: Thông tin, tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện, tư vấn về ATVSLĐ; Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023; Củng cố tổ chức bộ máy làm công tác ATVSLĐ, bộ phận y tế, mạng lưới an toàn vệ sinh viên trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ đủ về số lượng, đảm bảo về tiêu chuẩn, năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham mưu, tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ trong tình hình mới.
   Bên cạnh đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua, phong trào quần chúng, có hình thức tuyên dương, khen thưởng cá nhân, tổ chức làm tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động, thăm hỏi hỗ trợ các trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng văn hóa an toàn lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Tăng cường quản lý Nhà nước về an toàn vệ sinh lao động.
   Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng môi trường làm việc, đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Việc thực hiện an toàn vệ sinh lao động cũng góp phần ổn định sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, đóng góp cho tăng trưởng xã hội và tạo việc làm bền vững. Việc UBND Thành phố chỉa đạo tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao đọng nhằm nâng cao vai trò quản lý nhà nước về công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn Thành phố; nâng cao ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, không ngừng chăm lo cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho người lao động, tài sản của Nhà nước, của doanh nghiệp, tổ chức, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>