Thành phố Huế triển khai đánh giá chợ văn minh thương mại năm 2023 trên địa bàn
20/02/2023 5:37:23 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 20/2/2023, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 958/KH-UBND về đánh giá chợ văn minh thương mại năm 2023 trên địa bàn thành phố Huế.
   Theo Kế hoạch, trong năm 2023, Đoàn kiểm tra liên ngành Thành phố sẽ kiểm tra, đánh giá 14 chợ trên địa bàn. Trong đó, kiểm tra, đánh giá, công nhận lại các chợ đã được công nhận gồm 11 chợ: Chợ Tây Lộc, An Cựu, Kim Long, Hai Bà Trưng, Trường An, Bến Ngự, Xép, Thuận An,  Hương Hồ, Vỹ Dạ, Đông Ba. Kiểm tra, đánh giá các chợ chưa được công nhận gồm 03 chợ: Chợ Nọ - Phường Phú Dương; Nam Phổ - Phường Phú Thượng; Cồn - Phường Gia Hội.
   Về thời gian thực hiện cụ thể như sau: Thời gian rà soát hoàn thiện và nộp hồ sơ đánh giá: Từ ngày 30/9/2023 đến 15/10/2023. Thời gian tổ chức đánh giá của Tổ công tác: Từ ngày 20/10/2023 đến 05/11/2023. Thời gian họp Hội đồng xét duyệt: Từ ngày 10/11/2023 đến 30/11/2023.
   Để công tác đánh chợ văn minh thương mại triển khai hiệu quả, UBND Thành phố yêu cầu việc tổ chức đánh giá, xét duyệt công nhận chợ văn minh thương mại trên địa bàn thành phố phải được triển khai nghiêm túc, đúng quy định, tránh hình thức; phải thực hiện được mục tiêu xây dựng chợ văn minh thương mại đảm bảo về an ninh trật tự, an toàn về phòng, cháy chữa cháy, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường…
   Hiện tại, trên địa bàn thành phố Huế có 39 chợ lớn, nhỏ đang hoạt động. Hoạt động của các chợ trên địa bàn đã mang lại công ăn việc làm, thu nhập cho nhiều người lao động, một số chợ kinh doanh tốt, số lượng người buôn bán trong chợ tăng lên nhiều so với các năm trước đây, qua đó góp phần tăng thu cho ngân sách địa phương. Việc UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai đánh giá chợ văn minh thương mại hằng năm nhằm xây dựng chợ ngày càng khang trang, sạch đẹp, đưa hoạt động thương mại ngày càng phát triển, thể hiện nét văn minh, tiến bộ theo yêu cầu của xã hội. Đồng thời, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, văn minh thương mại của hệ thống chợ trên địa bàn Thành phố.
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>