Thành phố Huế: Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách
29/07/2022 9:59:30 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 29/7/2022, UBND thành phố Huế tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.
   Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Chí Quang – Chủ tịch Hội nông dân tỉnh, Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Thừa Thiên Huế; Võ Lê Nhật - Chủ tịch UBND thành phố Huế; Trương Đình Hạnh – Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế.
   Sau 20 năm triển khai Nghị định số 78 của Chính phủ, Chi nhánh NHCSXH tỉnh thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố Huế (gọi tắt là Hội sở Huế) đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã được giải ngân kịp thời đến các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn. Thành phố Huế có 36 phường, xã với 128.446 hộ dân, trong đó hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều quốc gia giai đoạn 2021-2025 là 2.083 hộ, chiếm tỉ lệ 1,62%; hộ cận nghèo là 2.766 hộ chiếm 2,15%. Đến 30/6/2022, có 582 Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) trong đó có 551 Tổ xếp loại tốt chiếm tỷ lệ 95% và 31 Tổ xếp loại khá chiếm tỷ lệ 5%, không có Tổ xếp loại trung bình và yếu, 100% Tổ TK&VV đang hoạt động đều thực hiện ủy nhiệm thu tiền gửi của tổ viên qua Tổ với trên 100% số tổ viên/Tổ tham gia gửi tiền; tỷ lệ thu lãi hàng tháng của mỗi Tổ đạt từ 99% trở lên, nợ quá hạn và lãi tồn đọng giảm, chất lượng hoạt động của các Tổ TK&VV đã thực sự đi vào ổn định và phát huy hiệu quả. Qua 20 năm triển khai, từ giao 3 chương trình tín dụng chính sách ban đầu, đến nay đơn vị đã thực hiện 18 chương trình theo chỉ định của Chính phủ với tổng dư nợ đến ngày 30/6/2022 đạt gần 675 tỷ đồng, với hơn 21.379 khách hàng vay vốn còn dư nợ, tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân đạt 15%/năm. Hoạt động tín dụng chính sách tại Hội sở Huế đã có trên 69,7 ngàn lượt hộ nghèo, 24,2 ngàn lượt hộ cận nghèo, 15,6 ngàn lượt hộ mới thoát nghèo và 20 ngàn lượt các đối tượng chính sách được vay vốn từ NHCSXH để sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống, đã góp phần giúp cho trên 3 ngàn hộ thoát nghèo, gần 4 ngàn hộ thoát cận nghèo… Trong 20 năm qua, Hội sở Huế đã đáp ứng cho trên 9,1 ngàn lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để học tập…
Khảo sát nhu cầu vay vốn
 
   Với những kết quả đạt được 20 năm qua là minh chứng rõ nét để khẳng định sự phù hợp giữa chủ trương chính sách tín dụng ưu đãi với thực tiễn kinh tế - xã hội và nhu cầu vay vốn của người dân nhất là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; góp phần quan trọng trong việc thực hiện đảm bảo an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, ổn định an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn; thúc đẩy sự vào cuộc, tham gia của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo toàn diện hoạt động tín dụng chính sách tại cơ sở, số lượng, chất lượng và hiệu quả đầu tư tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố Huế ngày càng được mở rộng và nâng lên.
   Tại hội nghị, đơn vị đã đề ra mục tiêu tổng quát trong thời gian tới là bám sát vào Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030; Chiến lược phát triển ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-  2025; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm 2021-2025 và chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững thuộc giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Huế. Qua đó, tập trung nguồn vốn ưu đãi đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn nhằm cùng Thành phố thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2021-2025, góp phần ổn định xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân tại địa phương. Không ngừng nâng cao năng lực hoạt động để thực sự là công cụ thực hiện có hiệu quả tín dụng chính sách của Nhà nước. Tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản phẩm, dịch vụ ngân hàng…
   Sau 20 năm triển khai, hoạt động của NHCSXH đã góp phần thiết thực cải thiện, nâng cao đời sống người dân, góp phần thực hiện Chương trình quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.  Đây là chương trình có ý nghĩa là kinh tế, chính trị - xã hội, có tính nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính - xã hội để phát triển kinh tế, tập hợp lực lượng, phát triển hội viên các hội, đoàn thể.
   Dịp này, Tổng giám đốc NHCSXH Việt Nam tặng Giấy khen cho 02 tập thể, 11 cá nhân; Chủ tịch UBND thành phố Huế tặng Giấy khen cho 15 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện và phối hợp triển khai chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ. (Ảnh dưới)
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)