Thành phố Huế chủ động dự trữ hàng hóa phòng chống bão, lụt năm 2022
19/07/2022 4:47:28 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 19/7/2022, UBND thành phố Huế đã ban hành Kế hoạch số 5235/KH-UBND triển khai dự trữ hàng hóa phòng chống bão, lụt năm 2022.
   Theo Kế hoạch, UBND Thành phố giao các cơ quan, ban ngành liên quan dự trữ hàng chục tấn gạo và mỳ ăn liền để phục vụ phòng chống lụt, bão năm 2022. Thời gian thực hiện dự trữ từ ngày 15/9/2022 đến ngày 15/12/2022 nhằm phục vụ cứu trợ cho nhân dân khi có thiên tai, bão lụt xảy ra.
   Đối tượng tham gia là doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật có chức năng sản xuất, kinh doanh phù hợp với các nhóm mặt hàng tham gia dự trữ.
   Về điều kiện tham gia: Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đủ điều kiện tham gia phải có năng lực sản xuất, kinh doanh khả thi, năng lực tài chính lành mạnh (thể hiện qua báo cáo tài chính có xác nhận của cơ quan Thuế hoặc báo cáo kiểm toán năm gần nhất, không có nợ xấu, nợ quá hạn,...); có điểm bán hàng hoạt động ổn định trên địa bàn, có năng lực tổ chức đưa hàng hóa đến các vùng bị thiên tai theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Cam kết hàng hóa tham gia dự trữ đúng chủng loại, đủ số lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và bán đúng theo giá cam kết với cơ quan chức năng. Trong đó, ưu tiên xét chọn những doanh nghiệp có quá trình tham gia và thực hiện tốt công tác dự trữ hàng hóa trong các năm qua.
Khi xảy ra thiên tai, bão lụt, các doanh nghiệp phải tổ chức điều chuyển, xuất bán hàng hóa dự trữ để phục vụ công tác cứu trợ phòng, chống bão lụt theo chỉ đạo của UBND thành phố Huế; giá bán hàng hóa phục vụ phòng chống bão, lụt trên địa bàn Thành phố được thực hiện theo mức giá cam kết của doanh nghiệp với cơ quan chức năng.
   Trước diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết, việc triển khai công tác dự trữ hàng hóa nhằm giúp Thành phố chủ động trước mọi tình huống ứng phó với bão, lụt có thể xảy ra trên địa bàn, từ đó hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, cơ sở hạ tầng và các công trình trọng yếu do thiên tai gây ra. Đồng thời, đảm bảo cung ứng các mặt hàng thiết yếu phục vụ công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai khi có bão lụt xảy ra, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bànThành phố.
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>