Thành phố Huế triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022
14/01/2022 3:45:29 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 12/01/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 247/KH-UBND về Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động, văn hóa-nghệ thuật chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng trong năm 2022 trên địa bàn thành phố Huế với những nội dung như sau:
   Với mục đích nhằm tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, doanh nghiệp và Nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng, quyết tâm phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, khôi phục và duy trì phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống của Nhân dân. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; Nghị quyết 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
   Theo đó, đối với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước: không tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia nhưng tổ chức bằng các hình thức khác phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị. Trong đó, cần tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn gồm: Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022) và đón Tết nguyên đán Nhâm Dần; Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 Âm lịch); Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975-26/3/2022) và 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022); Kỷ niệm 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2022); Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022); Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022); Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022). Tổ chức tuyên truyền và các hoạt động hưởng ứng Festival Huế 2022 theo Kế hoạch số 407/KH-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
   Đối với kỷ niệm năm tròn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, tập trung tuyên truyền các ngày lễ gồm: Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (1902-2022); Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912-9/2/2022), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công (7/8/1912-7/8/2022), Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (nay là Chủ tịch Nước); Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912-11/6/2022), Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ); Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (23/11/1922-23/11/2022); Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912-28/3/2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/2/1902-01/2/2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902-05/5/2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu (1912-2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902-2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.
   Đối với kỷ niệm năm tròn ngày lễ, sự kiện lịch sử quan trọng và kỷ niệm năm tròn ngày thành lập, ngày truyền thống của các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, tập trung tuyên truyền các ngày lễ gồm: Kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không (18/12/1972-18/12/2022); Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc 1952 (10/12/1952-10/12/2022); Kỷ niệm năm tròn ngày giải phóng, ngày thành lập tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày truyền thống của các ban, ngành, đoàn thể Trung ương; tổ chức quốc tế, đơn vị vũ trang nhân dân.
   Đối với kỷ niệm các ngày lễ quốc tế, tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn gồm: Kỷ niệm 152 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2022); Kỷ niệm 202 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820-28/11/2022); Kỷ niệm 204 năm Ngày sinh C.Mác (5/5/1818-5/5/2022); Kỷ niệm 105 năm Cách mạng tháng Mười Nga (07/11/1917-07/11/2022).
   Các cơ quan, đơn vị tùy theo tình hình ở địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho phù hợp đúng theo tinh thần chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy, UBND thành phố Huế. Đồng thời, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, tạo động lực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, trong đó tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền trên báo chí, trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin cổ động trực quan, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các ấn phẩm tuyên truyền.
   Thông qua việc tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước nhằm tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Dương Văn Kính (Phòng Văn hóa và Thông tin TP Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>