Thành phố Huế: Tăng cường triển khai một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19, phù hợp thực tế, thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn
20/10/2021 5:00:46 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Yêu cầu tất cả các công dân trên địa bàn khi di chuyển ngoài đường, đến nơi công cộng hoặc các điểm đến khác phải đem theo mã QR Quốc gia thông qua Thẻ kiểm soát dịch bệnh được cấp (thẻ điện tử, thẻ giấy)... là điểm đáng chú ý trong Công văn 6617 ngày 17/10/2021 của UBND thành phố Huế về Tăng cường triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
 Ảnh minh họa:  Người dân háo hức được làm Thẻ kiểm soát dịch bệnh có gắn mã QR Quốc gia khi đến giao dịch tại Trung tâm Hành chính Công TP Huế vào ngày 27/09 vừa qua
 
   Theo đó, thực hiện Công văn số 9779/UBND-CN ngày 17/10/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh kể từ 00h00 ngày 18/10/2021; Chủ tịch UBND thành phố Huế yêu cầu các đơn vị liên quan, UBND các phường, xã thuộc thành phố thực hiện các nội dung sau:
   1. Người dân đang sinh sống, học tập và làm việc trong thành phố Huế.
 a. Yêu cầu tất cả các công dân khi di chuyển ngoài đường, đến nơi công cộng hoặc các điểm đến khác phải đem theo mã QR Quốc gia thông qua Thẻ kiểm soát dịch bệnh được cấp (thẻ điện tử, thẻ giấy).
 b. Xuất trình và quét thẻ tại các điểm đến trong quá trình di chuyển, mua sắm và các hoạt động phục vụ cho cá nhân.
 c. Thường xuyên khai báo y tế khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc có nghi vấn tiếp xúc với ca bệnh.
 d. Trong quá trình truy vết, khi được ghi nhận đến cùng thời điểm và địa điểm có ca bệnh đi qua, công dân sẽ nhận được tin nhắn thông báo để chủ động theo dõi và liên hệ với y tế địa phương để được hỗ trợ y tế kịp thời.
   2. Người đến/ trở về từ ngoài tỉnh:
 a. Yêu cầu tất cả các công dân ngoài tỉnh vào thành phố Huế phải luôn đem theo mã QR quốc gia thông qua các hình thức sau: Mã QR được cấp điện tử trên khai báo Hue-S hoặc mã QR in giấy từ các Chốt kiểm soát; Mã QR quốc gia trên ứng dụng PC-Covid quốc gia hoặc Mã QR trên thẻ CCCD gắn chip.
 b. Xuất trình và quét Thẻ tại các điểm đến trong quá trình di chuyển, mua sắm và các hoạt động phục vụ cho cá nhân.
 c. Thường xuyên khai báo y tế khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc có nghi vấn tiếp xúc với ca bệnh.
 d. Trong quá trình truy vết, khi được ghi nhận đến cùng thời điểm và địa điểm có ca bệnh đi qua, công dân sẽ nhận được tin nhắn thông báo để chủ động theo dõi và liên hệ với y tế địa phương để được hỗ trợ y tế kịp thời.
   3. Đối với doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Huế:
 a. Tất cả các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh bắt buộc phải triển khai thiết bị quét mã QR.
 b. Bố trí nhân sự trực tiếp quét mã QR của người dân khi đến, vào các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh. Trong trường hợp triển khai thiết bị tự động quét mã QR thì phải đảm bảo có nhân sự giám sát việc thực hiện quét của công dân.
 c. Chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh chịu trách nhiệm trực tiếp về phương án phòng, chống dịch tại đơn vị, cơ sở do mình quản lý theo quy định của Ban chỉ đạo Covid – 19 thành phố Huế.
   4. Đối với cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thành phố Huế.
 a. Tổ chức nghiêm việc triển khai giám sát quét QR tại cơ quan, công sở.
 b. Chỉ đạo công chức, viên chức và người lao động gương mẫu thực hiện quét mã QR khi đến làm việc, và thực hiện trách nhiệm công dân khi di chuyển ngoài công cộng theo quy định phòng, chống dịch của Ban chỉ đạo Covid – 19; Tuyên truyền, vận động người thân, gia đình việc chấp hành các giải pháp phòng chống dịch của Ban chỉ đạo.
 c. Phối hợp với Phòng Y tế, các đơn vị liên quan để triển khai các phương án cho các đoàn công tác vào làm việc tại cơ quan, đơn vị.
   Việc triển khai thẻ phục vụ mục đích quét QR trên thẻ tại tất cả các điểm đến sẽ giúp cho cơ quan chức năng dễ dàng truy vết, thông báo và tiến hành hỗ trợ y tế. Giúp cho công dân kiểm soát lịch trình di chuyển của bản thân...
 
   5. Đối với Chốt Ga Huế,  Bến xe phía Bắc, Bến xe phía Nam:
 a. Không được yêu cầu công dân khai báo bằng giấy.
 b. Hỗ trợ hướng dẫn công dân khai báo y tế khi qua Chốt, hướng dẫn việc sử dụng mã QR sau khi khai báo cho công dân trong quá trình di chuyển, lưu trú tại thành phố Huế.
 c. Tổ chức hỗ trợ khai báo y tế và in mã QR bằng giấy đối với các công dân không có điện thoại di động thông minh.
   6. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao:
 a. Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong quá trình triển khai thực hiện; Thường xuyên, đột xuất kiểm tra việc thực hiện quy định tại các đơn vị, cơ sở kinh doanh trong quá trình triển khai thực hiện.
 b. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền quét giám sát mã QR trên các thông tin đại chúng để người dân được biết
   7. Chủ tịch UBND 36 phường, xã.
 a. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố trong việc đôn đốc thực hiện triển khai thiết bị quét QR tại các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn.
 b. Thường xuyên kiểm tra, thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định đối với các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh không thực hiện việc triển khai thiết bị quét giám sát mã QR.
 c. Giao UBND Phường An Hòa phối hợp, hỗ trợ Bến xe Phía Bắc, UBND Phường An Đông phối hợp, hỗ trợ Bến xe phía Nam triển khai thực hiện việc tạo, quét giám sát mã QR.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>