Thành phố Huế: Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các loài chim trời
14/10/2021 2:41:36 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 14/10/2021, UBND thành phố Huế có Công văn 6543 về Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các loài chim trời.
   Công văn nêu: Hiện đang vào mùa chim di cư, đã xuất hiện tình trạng giăng lưới, dùng các dụng cụ (như cò giả, cò mồi, bẫy, loa dẫn dụ chim…) để bẫy, bắt chim trời ở một số xã, phường trên địa bàn Thành phố Huế. Nhằm chấn chỉnh tình trạng trên tiến tới hạn chế tối đa nạn săn bắt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoang dã, đặc biệt là các loài chim trời. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường, thủ trưởng các phòng ban chuyên môn thuộc thành phố thực hiện các nội dung sau:
   1. Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc Thành phố:
  - Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các loài chim trời
  - Tích cực tuyên truyền, vận động và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc ừ động vật rừng, các loài chim trời trái quy định.
   2. Chủ tịch UBND các xã, phường:
  - Tăng cường các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi săn, bắn, bẫy các loài chim trời.
- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã, các loài chim trời và các biện pháp nhằm phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại các loài chim trời.
  - Tổ chức triển khai cho các cơ sở kinh doanh trên địa bàn ký cam kết về việc không mua bán, sử dụng, tiêu thụ, trưng bày, quảng cáo các loài chim trời; Kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời và nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của nhà nước về săn, bắn, bắt, mua, bán, vận chuyển, nuôi nhốt, giết mổ, kinh doanh, tàng trữ các loài chim trời;
  - Tăng cường kiểm tra, nắm bắt các đối tượng mua bán, săn bắt các loại chim trời ở các chợ, khu dân cư, đồng ruộng, bìa rừng. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền để xử lý nghiêm minh các vụ, việc vi phạm nhằm răn đe, giáo dục.
   3. Hạt Kiểm lâm thành phố:
  - Xây dựng kế hoạch kiểm tra về công tác quản lý, bảo vệ các loài chim trời, phát hiện kịp thời và ngăn chặn các hành vi săn bẫy trái phép các loài chim trời, đồng thời có kế hoạch tháo gỡ các loại bẫy chim, cò trên địa bàn quản lý; thực hiện công tác tuyên truyền gắn với việc rà soát, tổ chức các cơ sở kinh doanh trên địa bàn ký cam kết về việc không mua bán, sử dụng, tiêu thụ, trưng bày, quảng cáo các loài chim trời.
  - Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan để thường xuyên tổ chức kiểm tra địa bàn các khu vực trọng điểm nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm đặc biệt vào mùa chim di cư, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các cơ sở nghi ngờ kinh doanh trái phép động vật hoang dã và các loại chim trời.
  - Chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn tham mưu UBND các xã, phường triển khai thực hiện về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn các loài chim trời.
  - Thực hiện nghiêm túc Nghị định 35/2019/NĐ-CP của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp đối với các hành vi mua, bán, vận chuyển, nuôi nhốt, giết mổ, kinh doanh, tàng trữ động vật hoang dã và các loài chim trời.
  - Nắm bắt các đối tượng săn, bắt, bắn, bẫy để tuyên truyền, ký cam kết về bảo vệ các loài động vật hoang dã, chim trời.
   4. Công an thành phố:
  - Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, bảo tồn các loài động vật hoang dã, chim trời, nhằm phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại các loài động vật hoang dã, chim trời.
  - Nắm bắt các đối tượng săn, bắt, bắn, bẫy để tuyên truyền, ký cam kết về bảo vệ các loài động vật hoang dã, chim trời.
  - Chỉ đạo Công an các xã, phường tăng cường kiểm tra, nắm bắt các đối tượng mua bán các loài động vật hoang dã, chim trời ở các chợ.
  - Phối hợp, hỗ trợ Hạt Kiểm lâm thành phố Huế để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, đặc biệt là các hành vi xâm hại các loài động vật hoang dã, chim trời.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>