Kiểm tra, xử lý việc chỉnh trang, căng gọn cáp viễn thông, cáp truyền hình và dây thuê bao tại các tuyến đường kiệt trên địa bàn thành phố Huế
14/10/2021 2:40:15 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thực hiện công văn số 6298/UBND-VT ngày 05/10/2021 của UBND thành phố Huế về việc tổ chức kiểm tra, xử lý việc chỉnh trang, căng gọn cáp viễn thông, cáp truyền hình và dây thuê bao tại các tuyến đường kiệt trên địa bàn thành phố Huế, ngày 11/10/2021, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Huế đã phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp tiến hành kiểm tra, xử lý việc chỉnh trang, căng gọn cáp viễn thông, cáp truyền hình và dây thuê bao tại các tuyến kiệt thuộc các đường trên địa bàn thành phố Huế theo kế hoạch đề ra.
   Kế hoạch kiểm tra sẽ kéo dài từ ngày 11/10 đến ngày 22/10/2021 tại các tuyến kiệt thuộc 5 tuyến đường: Nguyễn Phúc Nguyên, Chi Lăng, Hà Nội, Hùng Vương và Phan Đình Phùng.
   Quá trình kiểm tra sắp xếp, chỉnh trang hệ thống cáp, dây thuê bao các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo hạn chế tối đa việc gián đoạn thông tin liên lạc và không gây ra sự cố lưới điện đang vận hành; đảm bảo an toàn lao động, trật tự giao thông trong suốt quá trình thi công chỉnh trang, làm gọn hệ thống dây thuê bao và cáp viễn thông.
   Việc chỉnh trang, căng gọn bó cáp viễn thông, truyền hình cáp và dây thuê bao tại các tuyến kiệt thuộc các đường trên địa bàn thành phố nhằm bảo đảm mỹ quan đô thị, an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông; đảm bảo việc treo dây thuê bao đúng các quy định của ngành viễn thông, quy định an toàn của ngành điện, an toàn trong quản lý vận hành lưới điện và an toàn thông tin liên lạc; góp phần giảm thiểu tình trạng mất thông tin liên lạc trong các tình huống xảy ra thiên tai.
Mai Trinh (Phòng Văn hóa Thông tin TP Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>