Tuyệt đối không để người dân tổ chức hoạt động múa lân tập trung đông người trong dịp Tết Trung thu
20/09/2021 11:36:27 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 20/9/2021, UBND thành phố Huế có Công văn 5862 về việc tăng cường công tác kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19 và kiểm soát hoạt động múa lân. Theo đó, yêu cầu:
   1. Thủ trưởng các phòng, ban, đoàn thể và Chủ tịch UBND các phường, xã trên địa bàn Thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới theo chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh, đặc biệt tập trung thực hiện Thông báo số 146/TB-BCĐ ngày 04 tháng 9 năm 2021 của Ban Chỉ COVID-19 tỉnh về tiếp tục thực hiện một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
   2. Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố, các đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố, UBND các phường xã tăng cường, thường xuyên kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các nhà hàng, quán giải khát, trung tâm thương mại, các chợ, các địa điểm công cộng tập trung đông người, chú ý hạn chế tập trung đông người trong hoạt động múa lân. Tuyệt đối không để người dân tổ chức hoạt động múa lân tập trung đông người trong dịp Tết Trung thu.
   Nhận được công văn này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>