Phương án tổ chức dạy học cho các trường thuộc Thành phố Huế (Công văn 5819)
19/09/2021 10:39:40 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 19/9/2021, UBND thành phố Huế có Công văn 5819/UBND-GD về việc phương án tổ chức dạy học cho các trường thuộc Thành phố Huế.
   UBND Thành phố nhận được Công văn số 8633/UBND-VH ngày 19/9/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc việc thống nhất chủ trương cho học sinh tập trung đến trường học tập trong điều kiện bình thường mới. Liên quan đến nội dung này, UBND Thành phố có ý kiến như sau:
    1. Thống nhất cho học sinh các trường học Mầm non, Tiểu học, THCS được tổ chức học trực tiếp tại trường. Riêng đối với các trường học ở trên địa bàn còn giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (phường Hương Sơ, xã Phú Mậu, xã Hải Dương, phường Hương Vinh) tiếp tục duy trì học trực tuyến, học trên truyền hình cho đến khi có thông báo mới.
- Số lượng học sinh mỗi lớp học là 50% nhằm đảm bảo giãn cách trong công tác phòng, chống dịch.
   2. Phòng Giáo dục và Đào tạo:
- Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường thực hiện theo nội dung nêu tại khoản 1 công văn này và tổ chức đánh giá việc đáp ứng theo bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tại Quyết định số 165/QĐ-BCĐ ngày 29/08/2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 Tỉnh (lưu ý đến các tiêu chí 4, 5, 10, 11, 14) hoàn thành và báo cáo trước ngày 20/9/2021. Đối với các trường học chưa đáp ứng theo bộ tiêu chí đánh giá thì không tổ chức cho học sinh học trực tiếp tại trường.
- Tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện cho học sinh đi học trở lại tại các cơ sở giáo dục đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.
- Thực hiện phương án dạy học đảm bảo giãn cách phòng, chống dịch trong lớp học, trường học; thường xuyên nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm túc “Thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế".
- Giám sát học sinh có dấu hiệu ho, sốt... kịp thời liên hệ với các cơ sở y tế để xử lý đảm bảo công tác phòng, chống dịch; Bố trí đo thân nhiệt, sát khuẩn, quét QR tại cổng trường hàng ngày.
- Thông báo và tuyên truyền phụ huynh học sinh thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19, không vào trường, không tập trung trước cổng trường, thực hiện mô hình “Xếp hàng đón con” và đảm bảo khoảng cách.
   3. Trung tâm Y tế thành phố Huế: Tiếp tục đẩy nhanh công tác tiêm vắcxin cho giáo viên; đánh giá tình hình dịch tễ tại các địa phương đảm bảo an toàn báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố.
   4. UBND 36 phường, xã: Phối hợp triển khai công tác phòng chống dịch ngoài khu vực trường học, đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị xung quanh trường học.
   Tùy thuộc vào diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố trong những ngày tới, UBND Thành phố sẽ có thông báo điều chỉnh kế hoạch học tập phù hợp. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị báo cáo với UBND Thành phố (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố) để được hướng dẫn cụ thể./.
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>