Cách ly tập trung 21 ngày và lấy mẫu xét nghiệm PCR đối với tất cả công dân trở về từ tỉnh Bình Dương (Thông báo 94 của BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh)
22/06/2021 5:28:52 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thông báo bổ sung một số biện pháp giám sát công dân từ vùng dịch đến tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau
   Thực hiện cách ly tập trung 21 ngày và lấy mẫu xét nghiệm PCR đối với tất cả công dân đến tỉnh Thừa Thiên Huế (bao gồm cả người Huế về địa phương) đã đi qua/đến từ các huyện/thị xã/thành phố của tỉnh Bình Dương từ 00 giờ 00 phút, ngày 23/6/2021.
   Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thông báo để các đơn vị, địa phương biết, thực hiện.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo 94 ()