Thành phố Huế: Công nhận 45 Trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non năm học 2020-2021
17/06/2021 4:50:23 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 16/6/2021, UBND thành phố Huế ban hành Quyết định 3693 Công nhận 45 trường mầm non trực thuộc thành phố Huế đạt tiêu chuẩn “Trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích” năm học 2020-2021.
1 Mầm non Hoa Mai
2 Mầm Non I
3 Mầm non Phú Hội
4 Mầm non Vỹ Dạ
5 Mầm non Hương Lưu
6 Mầm non Xuân Phú
7 Mầm non An Đông
8 Mầm non An Tây
9 Mầm non An Cựu
10 Mầm non Phước Vĩnh
11 Mầm non 8/3
12 Mầm non Vĩnh Ninh
13 Mầm non Trường An
14 Mầm non Phường Đúc
15 Mầm non Thủy Xuân
16 Mầm non Thủy Biều
17 Mầm non Hương Long
18 Mầm non Kim Long
19 Mầm non Vạn Xuân
20 Mầm non Phú Thuận
21 Mầm non Hương Sơ
22 Mầm non An Hòa
23 Mầm non Thuận Hòa
24 Mầm non Tây Lộc
25 Mầm non Thuận Lộc
26 Mầm Non II
27 Mầm non Phú Hòa
28 Mầm non Phú Bình
29 Mầm non Phú Hiệp
30 Mầm non Phú Cát
31 Mầm non Phú Hậu
32 Mầm non Âu Lạc
33 Mầm non Thảo Nguyên Xanh
34 Mầm non Hương Sen
35 Mầm non Anh Đào
36 Mầm non Việt Hương
37 Mầm non Sơn Ca
38 Mầm non Hoa Hồng
39 Mầm non Thiên Hựu
40 Mầm non Bích Trúc
41 Mầm non Ánh Dương
42 Mầm non Vicoschool
43 Mầm non Hồng Ngọc
44 Mầm non Hướng Dương
45 MN Phượng Hoàng
   
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)