Nghị quyết 06 của Thành ủy Huế về Tăng cường các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, trộm cắp, cướp giật tài sản giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo
07/06/2021 9:40:26 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Để ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, ngày 01/6/2021, Thành ủy Huế ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XII về tăng cường các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, trộm cắp, cướp giật tài sản giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo.
   Theo Nghị quyết đề ra, toàn thành phố phấn đấu 100% các cơ sở trường học, cơ quan, đơn vị (công ty, doanh nghiệp,…), nghiệp đoàn được tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, trộm cắp, cướp giật tài sản; điều tra, phát hiện, lập hồ sơ quản lý 100% người có liên quan đến tệ nạn ma túy, không để người nghiện, người sử dụng ma túy gia tăng so với năm trước; phấn đấu triệt xóa và không để hình thành các điểm sử dụng trái phép chất ma túy nơi công cộng; 100% các cơ quan, tổ chức, trường học không có tệ nạn ma túy; phấn đấu 100% số người nghiện ma túy được phát hiện và quản lý; 90% số người nghiện ma túy được điều trị, cai nghiện; điều tra, truy xét làm rõ 75% số vụ việc trộm cắp, cướp giật xảy ra; phấn đấu giảm từ 3 - 5% tổng số vụ phạm tội trộm cắp, cướp giật; hằng năm, phát hiện về ma túy tăng 5-10% số vụ phạm tội so với năm trước, hướng đến năm 2025 thực hiện mục tiêu xây dựng Thành phố “không ma túy, không trộm cắp, không cướp giật tài sản”.
   Bên cạnh đó, không để hình thành tội phạm có tổ chức, băng ổ nhóm hoạt động trộm cắp, cướp giật tài sản; triệt xóa, không để hình thành các tổ chức, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy vào địa bàn thành phố; hằng năm, không để phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy, triệt xóa 100% số điểm, tụ điểm phát sinh mới; xử lý giảm từ 10-20% số điểm, tụ điểm trên địa bàn; không để hình thành các địa điểm sản xuất chất ma túy trên địa bàn Thành phố, đồng thời phấn đấu hạn chế phát sinh người nghiện mới, mỗi năm, hơn 01% số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý đủ tiêu chuẩn đưa ra khỏi diện quản lý; mỗi phường, xã xây dựng 01 mô hình điểm về phòng, chống ma túy và tố giác tội phạm.
   Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã đưa ra 05 nhiệm vụ và giải pháp quan trọng để triển khai, trong đó cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm; đổi mới công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm ma túy, trộm cắp, cướp giật tài sản. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn cơ sở; tập trung đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy, trộm cắp, cướp giật tài sản. Nhiệm vụ cuối cùng là tăng cường các nguồn lực trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy, trộm cắp, cướp giật tài sản, trong đó cần tích cực tranh thủ sự đóng góp của các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và nhân dân nhằm đáp ứng yêu cầu chi phí cho công tác phòng, chống tội phạm ma túy, trộm cắp, cướp giật tài sản trên địa bàn.
   Trong những năm qua, công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội luôn được Đảng bộ, chính quyền thành phố Huế quan tâm chỉ đạo quyết liệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả, qua đó tình hình phạm pháp hình sự được kiềm chế và tệ nạn ma túy được kiểm soát, góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, hoạt động của các loại tội phạm hiện nay ngày càng tinh vi, liều lĩnh, tính chất tội phạm ngày càng nguy hiểm, đặc biệt là tội phạm về ma túy. Tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản chiếm tỷ lệ cao trong các loại tội phạm, gây lo lắng, bức xúc trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự nói chung. Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn sơ hở, cùng với sự chủ quan, mất cảnh giác của người dân tạo cơ hội, điều kiện để các loại tội phạm hoạt động. Công tác quản lý người nghiện ma túy, cai nghiện tại gia đình và cộng đồng đối với người nghiện chưa thật sự hiệu quả; số người nghiện ma túy có chiều hướng gia tăng, nhất là nghiện ma túy tổng hợp…
   Trước tình hình trên, việc Thành ủy Huế chỉ đạo tăng cường các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, trộm cắp, cướp giật tài sản giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo là hết sức quan trọng và cần thiết nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở vào việc tập trung nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; qua đó giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, gìn giữ môi trường an lành cho nhân dân, tạo điểm đến tin cậy, an toàn cho du khách, nhà đầu tư, doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước kiên trì hướng đến mục tiêu xây dựng Thành phố “không ma túy, không trộm cắp, không cướp giật tài sản”.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Nghị quyết 06 ()
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)