Thông báo về việc đấu giá cho thuê mặt bằng kinh doanh thực hiện Đề án thí điểm chợ đêm tại Bến xe Đông Ba - số 06 Trần Hưng Đạo, phường Phú Hòa, thành phố Huế
27/04/2021 5:36:39 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo ()