Thông báo về việc đấu giá QSDĐất gồm 11 lô đất thuộc HKTK khu đất xen ghép thửa đất 116, 171,172 Thủy Xuân
28/11/2022 9:04:16 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo về việc đấu giá QSDĐất gồm 11 lô đất thuộc HKTK khu đất xen ghép thửa đất 116, 171,172 Thủy Xuân ()
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>