Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
17/06/2023 9:40:42 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 26 Lô đất Phú Hậu, An Hòa ()
2 Kết quả lựa chọn nhà thầu ()
3 thông báo kết quả lựa chọn đấu giá tài sản Chợ đêm Bến xe Đông Ba ()