Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
17/06/2023 9:40:42 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo đấu giá cho thuê mặt bằng kinh doanh thực hiện đề án thí điểm chợ đêm tại Bến xe Đông Ba - 06 Trần Hưng Đạo, thành phố Huế (Lần 2) (Thời gian đấu giá: 14h00 ngày 07/12/2023))) ()