Thông báo đấu giá tài sản, tổ chức đấu giá cho thuê mặt bằng kinh doanh thực hiện Đề án thí điểm chợ đêm tại Bến xe Đông Ba – số 06 đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Hòa – TP Huế
22/02/2021 11:19:00 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 ()
Các bài khác