THÔNG BÁO Kết quả thi (Vòng 1), lịch thi phỏng vấn (Vòng 2) kỳ thi tuyển giáo viên, năm học 2021 - 2022
16/01/2022 11:06:02 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 16/01/2022, Hội đồng Thi tuyển giáo viên, năm học 2021 - 2022 thành phố Huế có Thông báo số 12/TB-HĐTT về việc Kết quả thi (Vòng 1), lịch thi phỏng vấn (Vòng 2) kỳ thi tuyển giáo viên, năm học 2021 - 2022.
   Thời gian và địa điểm tổ chức Vòng 2:
   1. Thời gian thi: 01 buổi sáng thứ Ba, ngày 18/01/2022
Thí sinh tập trung vào lúc 07h00 tại địa điểm tổ chức thi để làm các thủ tục kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trước khi thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.
   2. Địa điểm thi: Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Thừa Thiên Huế (82 Hùng Vương, phường Phú Nhuận, thành phố Huế).
 
 
   Dưới đây là các file đính kèm: Danh sách kết quả thi Vòng 1 của thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 1; Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2; Danh sách phòng thi, số báo danh Vòng 2 (Mỗi file bao gồm nhiều sheet bên trong)
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Danh sách kết quả thi Vòng 1 của thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 1 ()
2 Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 ()
3 Danh sách phòng thi, số báo danh Vòng 2. ()