TB đấu giá QSDĐất các lô thuộc phường An Tây, Phước Vĩnh, Thủy Xuân tp Huế, TT Huế
22/11/2022 3:23:38 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 TB đấu giá QSDĐất các lô thuộc phường An Tây, Phước Vĩnh, Thủy Xuân tp Huế, TT Huế ()