Niêm yết công khai thông báo đấu giá tài sản
17/06/2023 9:42:30 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo 27 lô Phú Hậu, An Hòa, Hương Long ()
2 Thông báo 26 lô Phú Hậu, An Hòa ()
3 Thông báo 09 lô Thủy Xuân - Lần 4 ()
4 Thông báo 38 Phan Đăng Lưu ()
5 Thông báo24 lô Phú Hậu ()
6 Quy chế 24 Lô Phú Hậu ()
7 Thông báo 04 lô Vỹ Dạ ()
8 23 Lô đất thuộc hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Phú Hậu (giai đoạn 3 đợt 1) ()
9 04 lô khu 5A, phường Vỹ Dạ ()
10 Các lô An Tây, Thủy Xuân thành phố Huế ()
11 23 Lô Phú Hậu, thửa đất số 907 tờ bản đồ 21 phường An Hòasố ()