Niêm yết công khai thông báo đấu giá tài sản
17/06/2023 9:42:30 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 06 lô đất thuộc HTKT khu đất xen ghép thửa đất phường Thủy Xuân TP Huế (ngày kết thúc 09/4/2024) ()
2 Thông báo đáu giá khu đất 249 Trần Hưng Đạo Thành phố Huế (Thời gian 08/01/2024) ()
3 Thông báo 07 lô Thủy Xuân (thời gian đấu giá: 30/12/2023)) ()
4 Thông báo đấu giá cho thuê mặt bằng kinh doanh thực hiện đề án thí điểm chợ đêm tại Bến xe Đông Ba - 06 Trần Hưng Đạo, thành phố Huế (Lần 2) (Thời gian đấu giá: 14h00 ngày 07/12/2023))) ()
5 Thông báo đấu giá khu đất số 243 Nguyễn Sinh Cung, thành phố Huế (Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến 17h00 ngày 17/11/2023 ) ()
6 Thông báo đấu giá cho thuê mặt bằng kinh doanh thực hiện đề án thí điểm chợ đêm tại Bến xe Đông Ba - 06 Trần Hưng Đạo, thành phố Huế (Lần 2) (Thời gian đấu giá: 14h00 ngày 10/11/2023))) ()
7 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 07 lô đất thuộc HTKT khu đất xen ghép thửa đất số 166,171,172, tờ bản đồ số 12, phường Thủy Xuân, thành phố Huế (Thời gian đấu giá: 8h00 ngày 17/11/2023) ()
8 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất gồm 04 lô đất thuộc khu đất tại Tổ 8 (tổ 14 cũ), khu vực 5A, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế (Thời gian đấu giá: 8h00 ngày 16/11/2023)) ()
9 Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất gồm: 22 lô đất thuộc Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Phú Hậu (Thời gian: tổ chức đấu giá 8h00 ngày 10/11/2023) ()
10 Thông báo 27 lô Phú Hậu, An Hòa, Hương Long ()
11 Thông báo 26 lô Phú Hậu, An Hòa ()
12 Thông báo 09 lô Thủy Xuân - Lần 4 ()
13 Thông báo 38 Phan Đăng Lưu ()
14 Thông báo24 lô Phú Hậu ()
15 Quy chế 24 Lô Phú Hậu ()
16 Thông báo 04 lô Vỹ Dạ ()
17 23 Lô đất thuộc hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Phú Hậu (giai đoạn 3 đợt 1) ()
18 04 lô khu 5A, phường Vỹ Dạ ()
19 Các lô An Tây, Thủy Xuân thành phố Huế ()
20 23 Lô Phú Hậu, thửa đất số 907 tờ bản đồ 21 phường An Hòasố ()