Niêm yết công khai thông báo đấu giá tài sản
05/05/2023 7:56:16 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Niêm yết công khai thông báo đấu giá tài sản (131,239,249, 267 Trần Hưng Đạo, TP Huế) ()
2 Thông báo đấu giá QSD Đất các lô thuộc phường An Tây, Thủy Xuân thành phố Huế ()
3 Thông báo 09 lô Thủy Xuân ()
4 Thông báo 20 lô Vỹ Dạ ()
5 Thông báo 05 lô Hương Long ()
6 Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tái sản ()
7 Niếm yết đấu giá cho thuê mặt bằng kinh doanh thực hiện đề án thí điểm bến xe Đông Ba ()