Thông báo thay đổi địa điểm thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức, năm học 2022-2023
05/01/2023 2:56:28 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 05/01/2323, Hội đồng tuyển dụng thành phố đã ban hành thông báo số 19/TB-HĐTD về việc thay đổi địa điểm thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức, năm học 2022-2023.
     Thực hiện Kế hoạch thi tuyển viên chức, năm học 2022-2023 ban hành kèm theo Quyết định số 8455/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố, Hội đồng tuyển dụng viên chức đã có Thông báo số 18/TB-HĐTD ngày 04 tháng 01 năm 2023 về việc triệu tập và tổ chức thi môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển viên chức, năm  học 2022 – 2023. Theo đó, địa điểm tổ chức thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) được thông báo tại Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế, 82 Hùng Vương, thành phố Huế;
     Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng tuyển dụng thông báo thay đổi địa điểm thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức, năm học 2022-2023 tại Trường THCS Nguyễn Chí Diểu, 11 Đống Đa, phường Phú Nhuận, thành phố Huế; thời gian 7h30 ngày 09 tháng 01 năm 2023.
     Các nội dung khác tại Thông báo số 18/TB-HĐTD ngày 04 tháng 01 năm 2023 không thuộc nội dung thay đổi của Thông này này vẫn giữ nguyên.
     Hội đồng tuyển dụng thông báo việc thay đổi địa điểm thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) để các cơ quan, thành viên các bộ phận giúp việc của Hội đồng tuyển dụng và thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 được biết.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo 19/TB-HĐND ()
Văn phòng HĐND & UBND TP
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>