Thông báo địa điểm tổ chức thi, lịch thi và số báo danh, phòng thi trắc nghiệm trên máy tính (Vòng 1) kỳ thi tuyển viên chức, năm học 2022-2023
23/12/2022 5:59:59 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 22 tháng 12 năm 2022, Hội đồng Tuyển dụng Thành phố ban hành Thông báo số 12/TB-HĐTD về việc địa điểm tổ chức thi, lịch thi và số báo danh, phòng thi trắc nghiệm trên máy tính (Vòng 1) kỳ thi tuyển viên chức, năm học 2022-2023.
     1. Địa điểm tổ chức thi vòng 1: Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế  - số 82 Hùng Vương, thành phố Huế.
     2. Lịch thi trắc nghiệm trên máy tính
     Phần thi: Tiếng Anh và Kiến thức chung (Vòng 1)
     (Đính kèm Lịch thi trắc nghiệm trên máy tính)
     3. Danh sách số báo danh, phòng thi
     (Đính kèm Danh sách số báo danh, phòng thi )
     4. Các thí sinh dự tuyển có tên tại phòng thi số 01, 02 có mặt lúc 6h45 phút ngày 27 tháng 12 năm 2022 tại tiền sãnh nhà A, Phòng A1.01, Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế, số 82 Hùng Vương để tham dự lễ Khai mạc kỳ thi tuyển viên chức (tại Giảng đường 1) và dự thi môn Tiếng Anh tại phòng máy K1.01.
     Thí sinh các phòng thi còn lại phải có mặt tại địa điểm tổ chức thi, trước thời gian dự thi 30 phút để làm các thủ tục dự thi.
     Hội đồng tuyển dụng thông báo để thí sinh dự tuyển biết.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo 12/TB-HĐTD ()
2 Danh sách thí sinh dự thi môn Ngoại ngữ ()
3 Danh thí sinh dự thi môn Kiến thức chung ()
Văn phòng HĐND & UBND TP
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>