Thông báo địa điểm phỏng vấn và số báo danh thí sinh đăng ký tuyển dụng nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP
23/12/2022 5:37:35 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 22 tháng 12 năm 2022, Hội đồng tuyển dụng Thành phố ban hành Thông báo số 13/TB-HĐTD về việc thông báo địa điểm phỏng vấn và số báo danh thí sinh đăng ký tuyển dụng nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP
     1. Địa điểm phỏng vấn: Hội trường B 214 Trung tâm Hành chính thành phố  - số 01 Lê Viết Lượng - phường Xuân Phú, thành phố Huế.
     2. Danh sách số báo danh
(Đính kèm Danh sách số báo danh)
     3. Các thí sinh dự tuyển nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP có mặt lúc 14h00 phút ngày 29 tháng 12 năm 2022 tại tại Hội trường B214 Trung tâm Hành chính thành phố để phỏng vấn.
     Yêu cầu các thí sinh tham dự kỳ thi mang theo Giấy chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân hoặc một trong các giấy tờ tùy thân hợp pháp khác.
     Hội đồng tuyển dụng thông báo để thí sinh dự tuyển biết
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo 13/TB-HĐTD ()
Văn phòng HĐND & UBND TP
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>