Danh mục tài liệu tham khảo tuyển dụng viên chức và nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2022
12/11/2022 8:50:58 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 09/11/2022, Hội đồng tuyển dụng viên chức và hợp đồng 68/2000/NĐ-CP đã ban hành thông báo số 02/TB-UBND về Danh mục tài liệu tham khảo tuyển dụng viên chức và nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2022.
Xem nội dung chi tiết tại file đính kèm.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo 02/TB-UBND ()
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>