Hạn chế tỷ lệ hồ sơ tồn đọng
02/02/2023 11:08:20 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Sau khi mở rộng địa giới hành chính, tỷ lệ người dân có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai tăng cao nên khối lượng công việc cũng tăng gấp nhiều lần so với trước đây. Để giải quyết các thủ tục của người dân, UBND thành phố Huế triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế tối đa tỷ lệ hồ sơ tồn đọng.
   Người dân thực hiện các thủ tục đất đai tại Trung tâm Hành chính công TP. Huế 
 
   Theo báo cáo, 11 tháng đầu năm 2022 tổng số giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất đã cấp là 831 giấy, trong đó có 642 GCN được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thuộc các dự án thượng thành, eo bầu tại phường Hương Sơ; 189 GCN thuộc các trường hợp được công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân. Theo đó, có 526 hồ sơ cấp GCN lần đầu không hợp lệ của 36 phường, xã; số hồ sơ còn tồn đọng hơn 130 hồ sơ.
   Trong đó, số lượng hồ sơ cấp GCN ở các phường, xã sáp nhập còn thấp; đa số các hồ sơ đều chuyển trả không hợp lệ chủ yếu do nội dung, chất lượng xác nhận hồ sơ đăng ký cấp GCN của UBND các phường, xã mới sáp nhập còn nhiều thiếu sót, xác nhận nhưng không kèm theo chứng cứ chứng minh thời điểm sử dụng đất ổn định..., dẫn đến thời gian giải quyết hồ sơ kéo dài, gây bức xúc cho người dân.
   Nguyên nhân là do một số phường, xã mới sáp nhập khi xác nhận hồ sơ cấp GCN lần đầu, cấp đổi GCN do diện tích thay đổi và các thủ tục đất đai khác cho hộ gia đình chưa được đầy đủ rõ ràng, chưa cung cấp được chứng cứ chứng minh thời điểm bắt đầu sử dụng vào mục đích đất ở như nội dung đã xác nhận tại đơn đăng ký cấp GCN; không đảm bảo tính đầy đủ thống nhất chính xác theo Điều 70 và Điều 21 Nghị định số 43 của Chính phủ; không cung cấp được chứng cứ xác nhận sử dụng ổn định liên tục từ thời điểm bắt đầu đến thời điểm đăng ký cấp GCN theo Điều 21 Nghị định số 43 và Điều 100 Luật Đất đai năm 2013.
   Ngoài ra, một số phường, xã chưa hướng dẫn cho chủ sử dụng đất kê khai đầy đủ các thông tin về thửa đất đang đăng ký cấp GCN; chưa kê khai nguồn gốc thời điểm sử dụng đất và thời điểm xây dựng nhà, thời điểm tạo lập tài sản, nội dung kê khai nhiều tẩy xoá và không thống nhất về nội dung kê khai về nguồn gốc của chủ sử dụng đất và nội dung xác nhận nguồn gốc của UBND các phường, xã...
Hội nghị chuyên đề về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn TP Huế
 
   Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Việt Bằng, để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trên, thời gian tới thành phố Huế tiếp tục chỉ đạo UBND các phường, xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân biết rõ về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; các lợi ích và những quyền lợi của người sử dụng đất sẽ được Nhà nước bảo hộ khi người khác xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp về đất đai của mình; sẽ được Nhà nước bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo các phường, xã mới sáp nhập rà soát, thống kê các trường hợp chưa được cấp GCN để hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp GCN để tăng tỷ lệ cấp GCN trên toàn địa bàn thành phố.
   Ngoài ra, Phòng Tài nguyên và Môi trường làm việc với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất thành phố rà soát những bất cập, vướng mắc trong quá trình giải quyết các hồ sơ cấp GCN để từ đó thống nhất cách giải quyết; có hướng dẫn cụ thể cho UBND phường, xã thực hiện nhằm đảm bảo đồng bộ trên toàn địa bàn thành phố, hạn chế tình trạng hồ sơ bị chuyển trả nhiều lần.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>