Tăng cường công tác bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy trong mùa nắng nóng năm 2022
26/06/2022 3:06:35 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thời tiết trên địa bàn tỉnh bắt đầu bước vào mùa nắng nóng, hanh khô; kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng cao, dẫn đến tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ, đặc biệt là tại các khu vực dân cư (nhà ở riêng lẻ, nhà để ở kết hợp với sản xuất kinh doanh, chung cư), chợ, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí; cháy rừng.
   Hiện trường vụ cháy tại cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet Huế Zone vào tháng 5 năm 2022
 
   Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm mùa nắng  nóng, UBND thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đơn vị, các phường, xã và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nghiêm túc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy.
   Theo chỉ đạo của UBND thành phố, các Phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố Huế và cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, quy định của Nhà nước và của tỉnh, thành phốvề công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH). Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH, hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, kỹ năng chữa cháy, thoát nạn cho cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và nhân dân; gắn phong trào toàn dân tham gia PCCC với phong trào Vì an ninh Tổ quốc, phong trào xây dựng khu dân cư, gia đình văn hóa, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong công tác PCCC.
   Thường xuyên tổ chức tự kiểm tra, rà soát các điều kiện an toàn PCCC tại đơn vị, cơ sở, khu dân cư, nhà ở thuộc phạm vi quản lý, kịp thời phát hiện và tổ chức khắc phục các tồn tại, thiếu sót về PCCC, ngăn chặn nguy cơ phát sinh, xảy ra cháy, nổ; trang bị các phương tiện, dụng cụ chữa cháy; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở, chuyên ngành.
   Cùng theo chỉ đạo của UBND thành phố, để gắn trách nhiệm của các đơn vị trong công tác phòng cháy chữa cháy, Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm toàn diện về công tác PCCC tại cơ quan, đơn vị do mình quản lý; tổ chức thực hiện công tác kiểm tra và duy trì các điều kiện an toàn về PCCC đối với cơ sở, nhất là trong quản lý, sử dụng các loại chất cháy, nguồn lửa, nguồn nhiệt, hệ thống điện; trang bị các phương tiện chữa cháy, tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC theo quy định. Tăng cường công tác thường trực, tuần tra, đảm bảo đủ lực lượng PCCC cơ sở để giải quyết kịp thời khi có cháy, nổ xảy ra.
Ngọc Khứ
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>