04 vấn đề cần lưu ý khi triển khai tuần cao điểm tầm soát Covid-19
01/12/2021 9:05:10 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
  1. Cách thức tự test nhanh COVID-19: https://www.youtube.com/watch?v=kMIOZS03774
  2. Danh sách cập nhật các điểm test nhanh COVID-19: https://syt.thuathienhue.gov.vn/?gd=27&cn=90&tc=11760
  3. Cập nhật kết quả test nhanh của bản thân trên ứng dụng Hue-S
  4. Cập nhật kết quả test nhanh cho người khác bằng ứng dụng Hue-S thông qua quét Mã QR thẻ Kiểm soát dịch bệnh.
   Cài đặt ứng dụng Hue-S tại: https://huecity.vn
   Tổng đài hỗ trợ: 1900-1075