Đại hội đại biểu Hội Cựu Thanh niên xung phong Thành phố Huế lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025
09/10/2021 2:45:59 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 08/10/2021, tại Hội trường Thành ủy, Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Huế tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có đồng chí Trần Hùng Nam - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Dương Thị Thu Thủy - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy. Về phía lãnh đạo Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Thừa Thiên Huế có đồng chí Hoàng Hữu Xuyến - Ủy viên Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Thừa Thiên Huế.
   Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Huế, hiện có 1.036 hội viên đang sinh hoạt tại 21 tổ chức cơ sở hội với 36 chi hội cơ sở. Trong nhiệm kỳ qua, Hội luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm, tổ chức tuyên truyền hội viên chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia các phong trào như: “Chủ nhật vì cộng đồng”, xây dựng nếp sống văn minh đô thị do Thành ủy phát động, xây dựng nông thôn mới, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn; xây dựng và phát triển tổ chức cơ sơ sở hội, hội viên, đồng thời thực hiện hoạt động “Vì nghĩa tình đồng đội” để chăm lo, nâng cao đời sống của những hội viên còn khó khăn.
   Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Huế, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiếp tục tuyên truyền, giáo dục Cựu Thanh niên xung phong phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng Hội lớn mạnh hoạt động có hiệu quả vì nghĩa tình đồng đội. Cựu Thanh niên xung phong nêu gương sáng tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng nhau hưởng ứng tham gia tốt công tác xã hội ở địa phương, góp phần phát triển kinh tế, xã hội.
   Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Huế, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhân dịp này, đã có 05 tập thể và 06 cá nhân được Ủy ban Nhân dân Thành phố và Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Thừa Thiên Huế khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội, nhiệm kỳ 2015-2020.
Văn phòng Thành ủy Huế
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>