Danh sách chính thức 86 người ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở 14 đơn vị bầu cử
04/05/2021 11:06:37 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Danh sách chính thức 86 người ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở 14 đơn vị bầu cử ()
Các bài khác