Thành phố Huế: Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
24/06/2021 9:22:21 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Chiều 23/6/2021, Ủy ban Bầu cử TP Huế tổ chức hội nghị Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đến dự và chỉ đạo có các đồng chí: Phan Thiên Định - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Huế, Trưởng Ban chỉ đạo Bầu cử TP Huế; Hoàng Hải Minh – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế; Trương Quang Trung – UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Huế…
Đồng chí Phan Thiên Định - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Huế, Trưởng Ban chỉ đạo Bầu cử TP Huế trao Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử của thành phố
 
   Cuộc bầu cử thành công tốt đẹp trên mọi phương diện, thực sự là Ngày hội của toàn dân
   Dưới sự lãnh đạo của Thường vụ Thành ủy, cấp ủy Đảng các cấp, sự chỉ đạo của Thường trực HĐND, UBND thành phố Huế, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng với sự hoạt động tích cực của Ủy ban bầu cử (UBBC), các đơn vị cơ quan, ban ngành, đoàn thể, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 ở thành phố Huế đã diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo thực sự dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.
   Các khâu, như: Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử; thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, xác định và ấn định số đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; xác định và ấn định số đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, phê chuẩn khu vực bỏ phiếu; tổ chức các hội nghị hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, phường nhiệm kỳ 2021 – 2026; lập và niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử; công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại; các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, kinh phí phục vụ cuộc bầu cử… được thực hiện chặt chẽ, chu đáo.
   Đáng chú ý, công tác đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH và các phương án trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn và ở các điểm bầu cử tại TP Huế được triển khai tuyệt đối an toàn, kỹ lưỡng,… Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử được đẩy mạnh sâu rộng với nhiều hình thức. Các Luật và văn bản chỉ đạo hướng dẫn về công tác bầu cử; các biểu mẫu về công tác bầu cử; các tin bài về tiến độ bầu cử trên địa bàn thành phố được cập nhật liên tục và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thành phố Huế để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, UBBC các phường được biết và thực hiện. Các thông tin tiếp cận nhanh chóng đến tận cơ sở, người dân, cử tri.
   Đến ngày bầu cử (23/5/2021), toàn thành phố Huế có 259.105 cử tri, trong đó: Bầu cử đại biểu Quốc hội có 259.105 cử tri; bầu cử đại biểu HĐND tỉnh có 259.105 cử tri; bầu cử đại biểu HĐND thành phố có 258.814 cử tri và bầu cử đại biểu HĐND phường có 248.984 cử tri.
   Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, TP Huế đã chuẩn bị chu đáo các hội nghị tiếp xúc cử tri của các đại biểu bằng hình thức trực tuyến, đảm bảo các kết quả đề ra.
   Cử tri TP Huế phấn khởi đi bầu cử với tỷ lệ rất cao (đạt 99,43%,) góp phần làm cho cuộc bầu cử thực sự trở thành Ngày hội của toàn dân. Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị số 02 (gồm thành phố Huế và thị xã Hương Thủy) đã bầu 3 đại biểu; kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ở đơn vị số 4,5,6,7 (thành phố Huế) đã bầu ra 14 đại biểu; bầu 35 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Huế, không có đơn vị bầu cử nào phải bầu lại, bầu thêm và đảm bảo về cơ cấu, thành phần…
   Những người được lựa chọn làm ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn nhiệm kỳ 2021-2026 đều là những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.
   Tuy nhiên, một số hạn chế đó là: Trong công tác hiệp thương, việc giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND phường ở một số địa phương còn lúng túng, chưa có sự chuẩn bị kỹ càng; Việc chọn nhân sự và bồi dưỡng nghiệp vụ cho những người tham gia các Tổ bầu cử ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức; một số Tổ bầu cử phân công thành viên còn thiếu khoa học, hướng dẫn bầu cử chưa thật rõ ràng, cụ thể…
 
   Thực hiện chương trình hành động với cử tri
   Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Thiên Định - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Huế, Trưởng Ban chỉ đạo Bầu cử TP Huế nhấn mạnh, cùng với toàn tỉnh, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở và sự hưởng ứng, đồng tình của các tầng lớp nhân dân, toàn TP Huế đã thực hiện thành công tuyệt đối cuộc bầu cử, duy trì phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn nói chung và trong cuộc bầu cử nói riêng.
Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh tặng Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử của thành phố
 
   Bộ máy chính quyền TP Huế khóa mới cần sớm triển khai, nghiên cứu, xem xét giải quyết những vấn đề cử tri phản ánh, kiến nghị trong các hội nghị tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Các đại biểu cần bắt tay ngay vào việc thực hiện chương trình hành động của mình, hoàn thành tốt trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu nhân dân.
   Ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn, có 04 tập thể và 04 cá nhân của TP Huế được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.
Đồng chí Trương Quang Trung – UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Huế trao Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử của thành phố
 
   Tại hội nghị, 39 tập thể và 47 cá nhân được Chủ tịch UBND TP Huế tặng Giấy khen vì đạt thành tích xuất sắc trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026…
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>