Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2021 - 2026
29/05/2021 4:08:43 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 28/05, Ủy ban Bầu cử thành phố Huế ban hành Nghị quyết 67 về Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thành phố Huế đạt tỷ lệ 99,68% cử tri đi bầu cử
 
 
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Nghị quyết 67 ()
2 Công bố kết quả bầu cử và danh sách trúng cử HĐND thành phố Huế ()
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>