Công bố kết quả 51 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
29/05/2021 3:53:04 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Chiều 28/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh công bố danh sách 51 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 như sau:
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>