Ủy ban Bầu cử thành phố Huế: Trực báo nghe tình hình thực tế và tiến độ công tác bầu cử
06/05/2021 7:16:10 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Chiều nay 6/5/2021, Ủy ban bầu cử (UBBC) thành phố Huế tổ chức trực báo nghe tình hình thực tế tại các đơn vị bầu cử. Đồng chí Trương Quang Trung – Phó Chủ tịch Phụ trách HĐND thành phố Huế - Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố chủ trì cuộc họp.
   Theo đánh giá, cho đến nay công tác chuẩn bị các khâu cho bầu cử đại biểu Quốc Hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã đảm bảo đúng theo quy định của Luật bầu cử và và tiến độ theo kế hoạch bầu cử thành phố, duy trì trực báo hàng tuần.
   Thành phố Huế đã công bố danh sách những người tham gia ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Niêm yết danh sách chính thức và tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đảm bảo trước ngày 03/5/2021 theo đúng quy định. UBBC thành phố Huế đã nhận và phân chia 1.900 danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh; 8.600 tiểu sử tóm tắt của người ứng cử ĐBQH; 10.900 tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đai biểu HĐND tỉnh. In ấn và phân chia hơn 10.000 tiểu sử tóm tắt của 56 ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND thành phố, hơn 1.700 danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND thành phố của 7 đơn vị bầu cử cho 171 khu vực bỏ phiếu.
   Hiện nay, đang tiến hành các cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND thành phố trên địa bàn thành phố.
   Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, UBBC thành phố đã cung cấp danh sách 171 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn cho Trung tâm y tế thành phố để tiến hành phun khử trùng. Ngoài ra, công tác bầu cử ở thành phố Huế được đảm bảo nghiêm theo các quy định về phòng chống dịch.
   Đồng chí Trương Quang Trung – Phó Chủ tịch Phụ trách HĐND thành phố Huế - Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Huế cho biết về các bước tiếp theo của công tác bầu cử, như: Tiếp tục nắm tình hình và hướng dẫn các phường thường xuyên cập nhật số liệu về cử tri, nhất là các đơn vị có các trường cao đẳng, đại học. Theo dõi, kiểm tra việc niêm yết và đảm bảo an toàn tại các khu vực bỏ phiếu. Đảm bảo công tác trang trí, hậu cần.  Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 2450 ngày 27/4/2021 của UBND thành phố Huế về đảm bảo công tác y tế phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Huế nhiệm kỳ 2021 – 2026...
 
   Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được ấn định và công bố ngày bầu cử vào ngày Chủ nhật 23/05/2021. Cuộc bầu cử là nơi để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
 
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>