Văn phòng HĐND – UBND thành phố triển khai test nhanh COVID-19 với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị
29/11/2021 3:20:34 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ phòng chống dịch Covid-19 Tỉnh và Thành phố Huế - mỗi cán bộ, Đảng viên, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tiên phong trong các biện pháp phòng chống dịch và Kế hoạch tổ chức Tuần cao điểm tầm soát Covid-19 trên địa bàn thành phố Huế (Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021), sáng nay 29/11/2021, Văn phòng HĐND – UBND thành phố triển khai test nhanh COVID-19 (lần thứ 02) với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị.
   Qua test nhanh, tất cả các mẫu đều cho kết quả âm tính. Lãnh đạo UBND thành phố Huế yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân trên địa bàn tuyện đối không chủ quan, không hoang mang lo sợ mà luôn nêu cao ý thức phòng, chống dịch, thực hiện tốt 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế để phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn mới, giữ vững và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
 
   Sáng 29/11/2021, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch tổ chức Tuần cao điểm tầm soát COVID-19 trên địa bàn, thời gian tầm soát từ ngày 29/11 đến 5/12/2021.
    Mục đích của Tuần cao điểm nhằm huy động sức mạnh toàn dân, toàn hệ thống chính trị trong việc phòng chống dịch COVID-19; đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, tiếp tục thực hiện thành công mục tiêu kép, đảm bảo an sinh xã hội. Kết hợp các lực lượng để khoanh vùng tầm soát toàn bộ các khu vực trọng điểm dịch; phấn đấu 100% hộ gia đình trên địa bàn thành phố đều có thực hiện test nhanh tầm soát trong tuần cao điểm tầm soát COVID-19 thông qua nguồn test nhanh kháng nguyên do người dân tự mua và thành phố hỗ trợ.
   Mặt khác, thành phố thực hiện nghiêm phương châm “5K + vắc xin” và tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch; thực hiện phát hiện ca nghi nhiễm kịp thời nhằm chủ động phòng, chống dịch hiệu quả.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>