Triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 – 2022.
19/10/2021 10:31:37 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 14/10/2021, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 6564/KH-UBND về triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 – 2022.
   Theo kế hoạch, Thành phố sẽ triển khai tiêm chủng căn cứ theo tiến độ, số lượng vắc xin được Bộ Y tế phân bổ và số lượng vắc xin được mua từ ngân sách của tỉnh. Việc triển khai tiêm chủng sẽ được triển khai theo từng đợt cụ thể. Đối tượng tiêm gồm toàn bộ người dân trong độ tuổi có chỉ định sử dụng vắc xin theo khuyến cáo của nhà sản xuất, trong đó ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch và lực lượng tuyến đầu trong sản xuất, phát triển kinh tế. Kế hoạch được triển khai trên quy mô toàn thành phố, trong đó ưu tiên cho: các phường, xã có dịch; các phường, xã có các công trình trọng điểm của tỉnh, thành phố đang triển khai; các phường, xã có nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đông công nhân và dân cư. Việc tổ chức tiêm chủng thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và các hướng dẫn của Bộ Y tế về tiêm chủng và đảm bảo các quy định về phòng, chống COVID-19 tại điểm tiêm chủng.
   Để triển khai kế hoạch có hiệu quả, UBND Thành phố Huế yêu cầu tất cả các xã, phường trên địa bàn thành phố sử dụng đồng thời tất cả các loại vắc xin đủ điều kiện từ các nguồn cung ứng khác nhau theo quy định để tăng độ bao phủ của vắc xin cho người dân; đảm bảo tiêm hết số lượng vắc xin trước khi hết hạn sử dụng để tránh lãng phí trong tiêm vắc xin; huy động cả hệ thống chính trị tham gia chiến dịch tiêm chủng, bao gồm các lực lượng ở các cơ sở trong và ngoài ngành y tế, công an, quân đội, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành, đoàn thể,… hỗ trợ triển khai tiêm chủng; đảm bảo tỷ lệ bao phủ và tỷ lệ sử dụng vắc xin đạt trên 90% cho người trong độ tuổi tiêm chủng được tiêm vắc xin phòng COVID-19; đảm bảo tối đa an toàn tiêm chủng.
   Kế hoạch đã đưa ra nhiều nội dung hoạt động, trong đó có công tác chỉ đạo theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện an toàn tiêm chủng tại các điểm tiêm chủng trên địa bàn thành phố; Chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan/đơn vị xây dựng hướng dẫn về tiêm chủng, xử lý tiêm chủng; chỉ đạo xử trí cấp cứu sự cố bất lợi sau tiêm vắc xin phòng COVID-19; phân tích, đánh giá điều trị các ca bệnh sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; tổ chức đào tạo, tập huấn và theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
   Việc triển khai công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 – 2022 nhằm đảm bảo 100% lực lượng y tế trực tiếp tham gia tiêm chủng được đào tạo, tập huấn về an toàn tiêm chủng phòng COVID-19; tỷ lệ người được tiêm chủng gặp sự cố bất lợi sau tiêm thấp hơn hoặc bằng ngưỡng an toàn được công bố của vắc xin phòng COVID-19; 100% trường hợp gặp sự cố bất lợi sau tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong thời gian theo dõi tại cơ sở tiêm chủng (30 phút sau tiêm) được phát hiện và cấp cứu kịp thời;  100% người được tiêm chủng được hướng dẫn và biết cách tự theo dõi và phát hiện các dấu hiệu bất thường sau tiêm chủng.
Mai Trinh (Phòng Văn hóa Thông tin TP Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>