Thừa Thiên Huế: Hướng dẫn tạm thời tra cứu người đến/ở/về từ các vùng dịch
14/10/2021 2:46:00 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Chiều 13/10/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ban hành Công văn số 4602/BCĐ-YT về việc hướng dẫn tạm thời tra cứu người đến/ở/về từ các vùng dịch để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
  Ảnh minh họa - Thông báo giám sát y tế tại nhà phục vụ phòng chống dịch trên địa bàn TP Huế
 
   Hướng dẫn này ban hành nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong việc áp dụng các biện pháp quản lý người đến từ vùng dịch và các địa phương khác trong thời gian chờ Bộ Y tế ban hành hướng dẫn cụ thể về các tiêu chí phân loại cấp độ dịch.
   Theo đó, tạm thời không sử dụng bảng cập nhật điểm dịch COVID-19 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và HUE-S để tra cứu và áp dụng các biện pháp quản lý người đến từ vùng dịch và các địa phương khác.
   Tạm thời sử dụng bản đồ nguy cơ COVID-19 (Địa chỉ truy cập: https://nguyco.antoancovid.vn) do Bộ Y tế xây dựng để tra cứu và áp dụng các biện pháp quản lý người đến từ vùng dịch và các địa phương khác, cụ thể như sau: Phạm vi đánh giá, tra cứu: đánh giá, tra cứu đến quy mô cấp xã.
   Đối với người đến/ở/về từ vùng màu xanh tương ứng với vùng nguy cơ thấp (bình thường mới): Thực hiện khai báo y tế trước khi đến Huế và đến khai báo y tế, chính quyền địa phương ngay khi về địa phương; Tiến hành tự theo dõi sức khoẻ tại nhà/nơi lưu trú; Xét nghiệm sàng lọc theo thông báo của cơ quan y tế địa phương.
   Đối với người đến/ở/về từ vùng màu vàng, màu cam, màu đỏ tương ứng với vùng nguy cơ trung bình, nguy cơ cao, nguy cơ rất cao: áp dụng các biện pháp cách ly, giám sát y tế theo hướng dẫn tại Công văn số 4549/BCĐ-YT ngày 12/10/2021 của BCĐ PCD COVID-19 tỉnh về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
   Riêng đối với các địa phương của tỉnh Thừa Thiên Huế: áp dụng quy mô đánh giá đến cấp thôn/tổ. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đánh giá và cập nhật, công khai hàng ngày cho các địa phương trong tỉnh áp dụng.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)