Thừa Thiên Huế: Cho phép Cơ sở kinh doanh, dịch vụ được hoạt động 100% công suất từ ngày 19/3/2022
19/03/2022 11:07:16 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Đó là một trong các nội dung đáng chú ý tại thông báo điều chỉnh các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh ngày 18/3/2022.
  Ảnh minh họa: Thừa Thiên Huế cho phép Cơ sở kinh doanh, dịch vụ được hoạt động 100% công suất từ ngày 19/3/2022
 
   Theo đó, từ 0h ngày 19/3/2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh (BCĐ) thống nhất cho phép tất cả các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh được hoạt động với 100% công suất và phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như, khách hàng 12 tuổi trở lên tiêm đủ 2 mũi vắc xin, khẩu trang, khử khuẩn, quét mã QR code.
   Ban Chỉ đạo yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; UBND các huyện, thị xã và TP. Huế căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát các quy định về phòng, chống dịch để sửa đổi, bổ sung kịp thời cho phù hợp; tuyên truyền, vận động cán bộ công viên chức, người lao động và người dân tiếp tục duy trì việc thực hiện nguyên tắc 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)