Thành phố Huế triển khai thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi
23/11/2021 5:34:36 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 15 tháng 11 năm 2021, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 7474/KH-UBND về Thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
  Để triển khai có hiệu quả các nội dung của Nghị định, UBND thành phố Huế yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã trên địa bàn Thành phố đẩy mạnh công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ, kịp thời các nội dung của Nghị định bằng nhiều hình thức, đặc biệt là trên các phương tiện thông tin đại chúng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn.
   Bên cạnh đó, việc thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi cũng sẽ được triển khai với các nội dung như: phổ cập giáo dục đối với thanh niên chưa được phổ cập; tổ chức hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí cho thanh niên, phát huy các loại hình văn hóa phù hợp với truyền thống văn hóa, chuẩn mực đạo đức, những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam; thực hiện tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho thanh niên, học sinh, tổ chức và khuyến khích thanh niên tham gia các cuộc thi kỹ năng nghề; trang bị kiến thức, kỹ năng sống, cung cấp thông tin tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục toàn diện, sức khỏe tâm thần và các bệnh xã hội khác; tăng cường phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại tình dục, phòng, chống ma túy. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, rà soát, hướng dẫn giải quyết kịp thời các vụ việc gây tổn hại về thể chất và tinh thần của thanh niên, bảo đảm việc thực hiện các chính sách về hình sự, hành chính, dân sự cho thanh niên theo quy định của pháp luật.
 
Thanh Loan (Phòng Văn hóa Thông tin TP Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>