Thành phố Huế tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn
11/07/2023 10:06:42 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, ngày 04/7/2023, UBND Thành phố ban hành Công văn số 5226/UBND-NC về thực hiện Thông báo số 154/TB-VPCP ngày 26/4/2023 của Văn phòng chính phủ và Công văn số 5795/UBND-TĐKT ngày 12/6/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
   Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu Công an thành phố Huế tập trung thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Luật Phòng, chống ma túy năm 2021. Bên cạnh đó, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy tiến hành các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý việc lợi dụng tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc và thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất vào mục đích sản xuất trái phép chất ma túy và các vi phạm pháp luật khác.
   Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp, hướng dẫn các phường, xã tổ chức cai nghiện tại xã, phường, gia đình có hiệu quả; thực hiện hỗ trợ sau cai nghiện ma túy; phòng, chống tái nghiện ma túy tại cộng đồng.
   UBND Thành phố yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân và các cơ quan, tổ chức, cá nhân nắm vững và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, tác hại của ma túy và các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội về ma túy, cách nhận biết các loại ma túy "núp bóng" thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử… và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến "bóng cười", shisha để quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, phát hiện, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng  để kịp thời ngăn chặn, điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
   Đối với Ủy ban nhân dân 36 phường, xã, UBND Thành phố yêu cầu chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, trên địa bàn phụ trách. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống ma tuý và tác hại của ma túy; tác hại của việc sử dụng khí cười, shisha đến mọi người dân; phát động phong trào toàn dân tích cực phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn ma tuý.
   Bên cạnh đó, tăng cường công tác rà soát, thống kê, phân loại nắm chắc tình hình di biến động của người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy tại địa phương. Đẩy mạnh công tác lập hồ sơ quản lý, hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường đối với người sử dụng trái phép chất ma túy, tăng cường công tác xác định tình trạng nghiện, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Đồng thời, tổ chức tốt công tác quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ  người sử dụng trái phép chất ma túy, nhằm hạn chế người nghiện mới; tổ chức quản lý, giúp đỡ người cai nghiện ma túy tại cộng đồng hoàn thành chương trình cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng và không tái nghiện.
   Trước tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp. Để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động các biện pháp phòng ngừa, không để tội phạm nhất là tội phạm về ma túy có cơ hội lợi dụng hoạt động, qua đó góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)