Thành phố Huế: Triển khai thực hiện Công điện số 1118/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19
14/09/2021 11:09:30 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 13/9/2021, UBND thành phố Huế có Công văn 5661 về Triển khai thực hiện Công điện số 1118/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19.
   Theo đó, UBND thành phố Huế yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các phường xã thuộc thành phố thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau đây:
   1. Tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, UBND thành phố, Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 thành phố về bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, phòng chống cháy nổ và phòng chống dịch Covid-19.
   2. Công an thành phố chủ trì, phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến cáo biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở khám, chữa bệnh, khu cách ly tập trung, cơ sở sản xuất được sử dụng làm nơi cách ly; đặc biệt là phòng chống cháy, nổ trong sản xuất, bảo quản, vận chuyển và sử dụng khí oxy phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19.
   UBND thành phố Huế yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã thuộc địa bàn thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>