Thành phố Huế: Tổ chức Tuần cao điểm tầm soát Covid-19 trên địa bàn (Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021)
29/11/2021 3:17:53 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Huế ban hành Kế hoạch 7858 ngày 29/11/2021 về triển khai Tuần cao điểm tầm soát Covid-19 trên địa bàn thành phố như sau:

   I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

   1. Mục đích

- Huy động sức mạnh toàn dân, toàn hệ thống chính trị trong việc phòng chống dịch Covid-19; đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, tiếp tục thực hiện thành công mục tiêu kép, đảm bảo an sinh xã hội.

- Kết hợp các lực lượng để khoanh vùng tầm soát toàn bộ các khu vực trọng điểm dịch; phấn đấu 100% hộ gia đình trên địa bàn thành phố đều có thực hiện test nhanh tầm soát trong tuần cao điểm tầm soát Covid-19 thông qua nguồn test nhanh kháng nguyên do người dân tự mua và thành phố hỗ trợ.

- Thực hiện nghiêm phương châm “5K + vắc xin” và tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch; thực hiện phát hiện ca nghi nhiễm kịp thời nhằm chủ động phòng, chống dịch hiệu quả.

    2. Yêu cầu

- Triển khai, khẩn trương quyết liệt trên toàn thành phố. Đồng bộ giữa việc tầm soát các khu vực trọng điểm với sự hỗ trợ của lực lượng y tế Tỉnh với triển khai xét nghiệm nhanh diện rộng toàn dân của Thành phố. Đồng bộ giữa việc xét nghiệm với tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện triệt để các biện pháp 5K, hạn chế di chuyển, tiếp xúc đông người để ngăn ngừa vi rút lây lan trong quá trình tầm soát.

- Chính quyền địa phương phân công nhiệm vụ triển khai đến từng thôn, tổ dân phố; phát huy vai trò của Tổ phòng, chống dịch cộng đồng, y tế cơ sở; huy động toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, các hội đoàn thể và các lực lượng tình nguyện cùng tham gia. Quá trình triển khai có kiểm tra tiến độ và báo cáo hàng ngày các kết quả đã thực hiện.

   3. Thời gian thực hiện: từ ngày 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021.

 II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA TUẦN CAO ĐIỂM TẦM SOÁT COVID-19

  1. Triển khai xét nghiệm sàng lọc bằng test nhanh kháng nguyên tại địa bàn khu dân cư:

  2. Triển khai xét nghiệm sàng lọc bằng test nhanh kháng nguyên tại các cơ sở y tế, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, chợ, siêu thị, bến xe, nơi tập trung đông người:

- Yêu cầu tất cả các cơ sở y tế, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị đóng trên địa bàn thành phố chủ động mua và tiến hành xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên cho toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động của đơn vị mình. Khuyến khích áp dụng xét nghiệm tầm soát đối với những người đến giao dịch, công tác, hội họp tại đơn vị.

- Yêu cầu các siêu thị, Ban quản lý chợ, bến xe trên địa bàn thành phố lập kế hoạch và triển khai tổ chức xét nghiệm tầm soát cho người bán hàng, người lao động, người dân đến mua hàng tại đơn vị mình.

- Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, cá nhân xét nghiệm tầm soát khi tổ chức các hoạt động có tập trung đông người như hội thảo, hội nghị, ma chay, cưới hỏi.

  3. Tăng cường thực hiện các biện pháp 5K:

- Các cá nhân, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các quy định về 5K.

- Các địa phương triển khai các đoàn kiểm tra việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, áp dụng các biện pháp 5K tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, các cơ sở dịch vụ, ăn uống, quán ăn, nhà hàng, các chợ, trung tâm thương mại, nơi công cộng, nơi đông người. Xử phạt nghiêm và công bố lên các phương tiện thông tin đại chúng các trường hợp vi phạm.

  4. Thực hiện bổ sung các biện pháp hạn chế lây lan vi rút trong Tuần cao điểm tầm soát Covid-19:

- Khuyến khích các cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, cơ quan, đơn vị nhà nước, đơn vị khác đóng trên địa bàn thành phố áp dụng các biện pháp để hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người dưới mức cho phép hiện hành.

- Khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà để tham gia các hoạt động không thiết yếu.

   III. Về tổ chức thực hiện: UBND, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 các phường, xã chỉ đạo thôn/tổ dân phố tiến hành rà soát nắm lại số hộ gia đình, số nhân khẩu hiện có mặt tại địa phương để triển khai thực hiện tầm soát;  phân bổ số lượng test cho các tổ dân phố/thôn trên địa bàn phường, xã. Phối hợp với Trung tâm Y tế Thành phố thực hiện Kế hoạch Tuần cao điểm tầm soát Covid-19 trên địa bàn; tổ chức tập huấn kỹ thuật lấy mẫu và đọc kết quả cho các thành viên Tổ Phòng chống dịch cộng đồng.

- Tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện tự mua test để thực hiện test nhanh kháng nguyên tại nhà; trong trường hợp test nhanh dương tính, cả hộ gia đình tự cách ly tại nhà, báo ngay cho trạm y tế địa phương để tiến hành làm test mẫu đơn để xác định trường hợp dương tính trong gia đình (theo Công văn 5709/SYT-NVY ngày 25/11/2021 của Sở y tế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn xử lý trường hợp xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính tại cộng đồng).

- Đối với những vùng có nguy cơ cao, diễn biến dịch phức tạp thực hiện khoanh vùng tạm thời để thực hiện tầm soát theo quy định tại Nghị quyết số 128/QĐ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; trong đó, chú trọng tuyên tuyền, yêu cầu người dân hạn chế đi lại, tập trung đông người để thực hiện tầm soát có hiệu quả.

- Yêu cầu người dân tại địa phương hạn chế tối đa việc ra đường, tụ tập đông người, thực hiện quét mã QR, biện pháp 5K, đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch tại các điểm công cộng. Tuyên truyền, vận động những người xung quanh tự giác thực hiện tốt các biện pháp nêu trên.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn (quét mã QR, biện pháp 5K, các điều kiện đảm bảo phòng, chống dịch tại các địa điểm kinh doanh, nhà hàng, quán ăn...) theo nội dung tại Thông báo số 180/TB-BCĐ ngày 12/11/2021 của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 Tỉnh.

- Củng cố, kiện toàn các Tổ phòng, chống dịch cộng đồng đáp ứng ứng dụng công nghệ thông tin để xác minh người về địa phương.

Phòng Kinh tế Thành phố: Chỉ đạo Ban quản lý các chợ, Trung tâm thương mại thực hiện tầm soát đối với toàn bộ tiểu thương và Ban quản lý chợ (3 lần/ tuần cao điểm tầm soát); Ban quản lý các chợ xây dựng Kế hoạch tầm soát báo cáo BCĐ Phòng, chống dịch tại các phường, xã phối hợp hỗ trợ.

- Đối với các doanh nghiệp tại Trung tâm phát triển công nghiệp Thành phố, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố: thực hiện tổ chức tầm soát toàn bộ công nhân, người lao động (02 lần/tuần cao điểm tầm soát).

- Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, trung tâm thương mại, chợ. Phối hợp với UBND các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn (quét mã QR code, biện pháp 5K, các điều kiện đảm bảo phòng,chống dịch tại các địa điểm kinh doanh, nhà hàng, quán ăn...) theo nội dung tại Thông báo số 180/TB-BCĐ ngày 12/11/2021 của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 Tỉnh.

Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Thành phố; Cổng thông tin điện tử Thành phố: Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động Tuần cao điểm tầm soát Covid-19, xây dựng bản tin, phóng sự phản ánh các hoạt động Tuần cao điểm tầm soát Covid-19 trên địa bàn thành phố để người dân nắm mục đích, ý nghĩa các hoạt động Tuần cao điểm tầm soát Covid – 19 trên địa bàn Thành phố nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, cảnh giác với dịch bệnh Covid-19, ủng hộ và chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

- Tăng cường tuyên truyền hướng dẫn cho người dân hạn chế ra khỏi nhà, đến nơi đông người trong Tuần cao điểm phòng, chống dịch; khuyến khích người dân tự mua test, truy cập Huế-S để tra cứu hướng dẫn kỹ thuật thực hiện test nhanh kháng nguyên.

- Tiếp tục tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thiết kế các bản tin về phòng, chống Covid-19, bản tin hướng dẫn chỉ dẫn để truyền thông về tuần cao điểm tầm soát Covid-19 để truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang mạng xã hội.

Ngoài ra, huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên, phụ nữ, hội viên thuộc các hội, đoàn thể Thành phố ra quân giúp dân tăng cường ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch Covid-19 và các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn việc tự lấy mẫu test nhanh Covid-19 tại nhà, phổ biến các quy định phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị, cơ sở.

Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>