Thành phố Huế: Tập huấn công tác Gia đình năm 2022
28/10/2022 4:07:17 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Chiều 28/10/2022, tại Trung tâm Hành chính thành phố Huế đã diễn ra Hội nghị tập huấn công tác Gia đình cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác Gia đình 36 phường, xã trên địa bàn Thành phố năm 2022. Đồng chí Trương Đình Hạnh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, Trưởng Ban chỉ đạo công tác Gia đình Thành phố đến dự và phát biểu chỉ đạo.
   Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe chuyên đề “hướng dẫn kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình”; chuyên đề về “hướng dẫn triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”.
   Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Đình Hạnh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, Trưởng Ban chỉ đạo công tác Gia đình Thành phố nhấn mạnh: “Trong những năm qua, công tác gia đình trên địa bàn thành phố Huế luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành và đoàn thể Thành phố quan tâm triển khai thực hiện. Song song với việc ban hành và chỉ đạo thực hiện công tác gia đình nói chung, Thành phố đã triển khai xây dựng các mô hình phòng chống bạo lực gia đình tại cơ sở; công tác duy trì và nhân rộng mô hình được thực hiện bài bản, đúng lộ trình và phát huy được hiệu quả trong công tác phòng ngừa bạo lực gia đình hiện nay. Qua đó, số vụ bạo lực gia đình được can thiệp, xử lý kịp thời và có xu hướng giảm, tỷ lệ gia đình văn hóa tăng lên theo từng năm, góp phần quan trọng trong việc xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn thuần phong mỹ tục của gia đình Việt Nam.
   Tại hội nghị này, bên cạnh việc tập trung hướng dẫn các “Kỹ năng, phương pháp phòng chống bạo lực gia đình”, các học viên và đại biểu sẽ được truyền đạt những kiến thức, cách thức trong việc triển khai “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành về công tác gia đình trong thời gian tới. Chính vì tầm quan trọng của nội dung này, yêu cầu lãnh đạo và cán bộ phụ trách, theo dõi công tác gia đình tại cơ sở tập trung nghiên cứu, tiếp thu, thảo luận để sớm đưa vào thực hiện tại các phường, xã, góp phần nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về công tác gia đình hiện nay”.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)