Thành phố Huế: Phân bổ vắc-xin Pfizer cho trẻ em và người lớn lần 2 đợt 18
05/01/2022 4:03:05 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Trung tâm Y tế thành phố Huế vừa tiến hành phân bổ vắc-xin Pfizer cho trẻ em và người lớn lần 2 đợt 18. Thời gian tiêm: Tiêm mũi 2 từ ngày 10 - 11/01/2022; tiêm mũi 3 từ ngày 04 - 10/01/2022.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Công văn của Trung tâm Y tế TP Huế về phân bổ vắc-xin Pfizer cho trẻ em và người lớn lần 2 đợt 18 ()
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>