Thành phố Huế: Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ đăng ký tài khoản thực hiện kiểm soát người vào ra tại các cổng phòng, chống dịch Covid-19
12/10/2021 3:53:43 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 12/10/2021, UBND thành phố Huế ban hành Công văn 6465 về Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ đăng ký tài khoản thực hiện kiểm soát người vào ra tại các cổng phòng, chống dịch Covid-19.
   Theo đó, ngày 28/9/2021, UBND Thành phố đã ban hành Công văn số 6095/UBND-CNTT về việc đẩy nhanh tiến độ đăng ký tài khoản thực hiện kiểm soát người vào ra tại các cổng phòng, chống dịch Covid - 19 phấn đấu đến ngày 05/10/2021 số lượng công dân thực hiện đăng ký tài khoản của địa phương, đơn vị đạt 50% và đến ngày 15/10/2021 đạt từ 90 đến 100%.
  Qua theo dõi đến tính đến 16 giờ ngày 10/10/2021, UBND Thành phố biểu dương một số địa phương, đơn vị đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện đạt trên 70% (phường Thủy Biều, Phú Nhuận, Phú Hội, An Hòa, An Đông, Hương Hồ, Hương Sơ…; các xã: Phú Thanh, Phú Mậu, Hương Hồ, Hương Thọ…). Tuy nhiên tại một số địa phương, đơn vị vẫn chưa thực hiện đúng tiến độ đã đề ra  (đính kèm bảng tổng hợp tạo “Thẻ kiểm soát dịch, bệnh” tại các địa phương tính đến 16h ngày 11/10/2021).
   Nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu đến hết ngày 15/10/2021 số lượng công dân thực hiện đăng ký tài khoản của địa phương, đơn vị đạt từ 90 đến 100%, UBND thành phố Huế yêu cầu:
   1. UBND các phường, xã:
- Khẩn trương rà soát số công dân trên địa bàn chưa đăng ký tài khoản “ Thẻ kiểm soát dịch bệnh” để tập trung phối hợp với các lực lượng đến từng hộ gia đình đẩy nhanh tiến độ đăng ký tài khoản “Thẻ kiểm soát dịch bệnh” (lưu ý liên quan đến đối tượng trẻ em thì gia đình khai hộ); phát huy vai trò của lực lượng Đoàn Thanh niên trong việc hỗ trợ người dân thực hiện đăng ký tài khoản, phấn đấu đến ngày 15/10/2021 đạt tỷ lệ 95 đến 100%.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát đối với các nhà hàng, quán ăn, quán cafe, giải khát... trên địa bàn quản lý về thực hiện các biện pháp chống dịch theo quy định nhất là việc quét “Thẻ kiểm soát dịch, bệnh”.
- Thống kê số liệu công dân đã rời khỏi địa phương, báo cáo cáo vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai đăng ký tài khoản “Thẻ kiểm soát dịch bệnh” về Ban chỉ đạo Covid -19 thành phố trước ngày 15/10/2021.
   2. Các cơ quan, đơn vị liên quan:
- Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc đăng ký tài khoản “Thẻ kiểm soát dịch bệnh”; theo dõi tiến độ, triển khai việc đăng ký tài khoản “Thẻ kiểm soát dịch bệnh” các đơn vị, tổ chức trên địa bàn thành phố.
- Phòng Kinh tế Thành phố theo dõi, đôn đốc việc đăng ký tài khoản “Thẻ kiểm soát dịch bệnh” tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị... trên địa bàn Thành phố; đôn đốc Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp hướng dẫn đăng ký tài khoản “Thẻ kiểm soát dịch bệnh” cho công nhân và người làm việc tại các doanh nghiệp đang hoạt động trong Cụm công nghiệp An Hòa đạt tỷ lệ 100%.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố tiếp tục hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc đăng ký tài khoản “Thẻ kiểm soát dịch bệnh” đối với giáo viên, học sinh tại các trường học công lập, tư thục thuộc Thành phố quản lý;… phấn đấu đến ngày 15/10/2021 số lượng giáo viên, học sinh tại các trường thực hiện đăng ký tài khoản thẻ đạt 100%.
- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi việc đăng ký tài khoản “Thẻ kiểm soát dịch bệnh” toàn bộ giáo viên và học sinh, học viên tại Trung tâm trước ngày 15/10/2021 đạt tỷ lệ 100%.
Thủ trưởng các cơ quan đơn vị rà soát, nhắc nhở cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động khẩn trương đăng ký tài khoản “Thẻ kiểm soát dịch bệnh” đến ngày 15/10/2021 đạt tỷ lệ 100%.
   Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các phường, xã nghiêm túc triển khai thực hiện đúng tiến độ; báo cáo số liệu, tiến độ đã cài đặt hàng ngày về UBND Thành phố (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) vào lúc 16 giờ hàng ngày để tổng hợp báo cáo./.
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>